Spiegel van Roermond 2003 nr. 11

Inhoudsopgave

Mr. Hein van der Bruggen

 • 8   Bij het elfde jaarboek voor Roermond

Drs. San Loven-van Esser

 • 10 De Stichting Rura, 1963-2003: een bespiegeling
 • 11 De oprichting van de Stichting Oud Roermonden haar eerste jaren
 • 14 Stadsvernieuwing (1972-1980)
 • 16 1980-1990
 • 16 Stadspark ‘de Karthuis’
 • 19 De Werkgroep Archeologie
 • 21 Putbeelden, Kruisen en Kapellen
 • 22 Publicaties
 • 23 1990-2003
 • 27 Noten

Wim Schulpen

 • 30 Gebroeders Pollaert drukten verzetskrant Trouw met gevaar voor eigen leven
 • 31 Limburgse editie van Trouw
 • 33 De bel van tante Fien
 • 33 Duitsers van stempel bestolen
 • 35 Het oog van de naald
 • 37 Dank van Eisenhower en Oe GaulIe
 • 37 Bronnen

Drs. Vera Hamers

 • 38 Een ‘sieraad der grijze veste’’ De bebouwing ter hoogte van de Rabobankvestiging aan de Willem-II-singel te Roermond
 • 39 Inleiding
 • 39 Aan de rand van de stad
 • 39 ‘Wandelingen’ langs de stadsmuur
 • 40 ‘Aaje boulevard’
 • 42 Negentiende-eeuwse stadsuitbreiding
 • 43 Bebouwing ter hoogte van de Rabobank
 • 43 WilIem-lI-singel 7
 • 44 Willem-Il-singel 9 en 11
 • 45 WilIem-ll-singel 13
 • 46 WilIem-lI-singel 17
 • 46 Naoorlogse ontwikkelingen
 • 47 Willem-ll-singel 1
 • 47 Willem-Il-singel 3
 • 48 De opkomst van de Boerenleenbank
 • 48 Willem-ll-singel 5
 • 49 Vernieuwing van de Boerenleenbank
 • 50 Huidige aanzien Rabobank en Willem-Il-singel
 • 51 Noten

Mr. Jan Daniels

 • 52 De Roermondse Archiefkwestie nader beschouwd. Neerslag van een lezing gehouden voor de Groote Sociëteit te Roermond op 18 april 2002
 • 53 Het begin
 • 53 Het Overkwartier onder Spaans regiem
 • 54 De Spaanse Successiestrijd
 • 54 Onder het bewind van de Keizer van Oostenrijk
 • 55 Het Gelders archief in de Franse tijd
 • 56 Nederland, België, Nederland
 • 56 Een kwestieuze zaak
 • 57 Nieuwe spelers
 • 58 De overval
 • 60 Het geding
 • 62 Intussen
 • 63 Blijft de vraag: wie had nu gelijk?
 • 64 Hoe kon het zover komen?
 • 64 En wat nog?
 • 65 Raupp

Willem Cartigny

 • 68 Jan Huijsmans 1879-1969.Pionier van monumentenzorg en heemkunde in Roermond
 • 69 Inleiding
 • 69 Levensloop
 • 70 Teeken-en Ambachtsschool
 • 71 Stadsgeschiedenis
 • 74 LGOG
 • 74 Kruisen en kapellen
 • 75 Museum
 • 78 Slot
 • 79 (Gedeeltelijke) bibliografie J. Huijsmans
 • 79 Geraadpleegde Archieven
 • 79 Literatuur
 • 79 Noten
 • 81 Met dank aan

Jo Smeets

 • 82 Romeinse vondsten uit Roermond. Grafveld Maasnielderweg.. Onderzoek 1989 met belangwekkende vondsten, deel II
 • 83 Inleiding
 • 83 Aanvulling deel 1
 • 83 Vondsten maart 1989
 • 84 Groot onderzoek najaar 1989
 • 85 Onderzoek crematieresten
 • 85 De opgravingsvondsten
 • 95 Sleufvondsten
 • 95 Onderzoek 1994
 • 95 Crematiegraven
 • 96 Bijgiften
 • 97 Eten en drinken in de graven
 • 98 Glas
 • 99 Askisten
 • 100 Miniaturen
 • 101 Grafveld Maasnielderweg
 • 102 Dankwoord
 • 103 Noten
 • 103 Literatuur

Angela Janssens

 • 105 Roermond en Sint Christoffel, een eeuwigdurende liefde
 • 113 Bronnen

Gijs van Bree

 • 114 De Beurzen van Johannes de Lovanio. Een studiefonds uit 1443
 • 115 Ontstaan
 • 116 De universiteit Keulen
 • 117 Het vermogen
 • 118 Bestuur
 • 119 Beurzen en studenten
 • 121 Literatuur
 • 121 Noten

Wim Schulpen

 • 122 Poppenspeelster Els Graus-Boom en de magie van levende lapjes stof
 • 123 Kinderen als beste graadmeter
 • 126 Mevrouw Neutjes en de kroonprins
 • 128 Heksentour met Mölke, Uigske en Hiacinthe
 • 128 Internationaal Poppenspelfestival Roermond
 • 130 Autodidact uit een creatief nest

Mr. Hein van der Bruggen

 • 132 Vreugde over het behoud der rechtbank
 • 133 Bronnen

Annemieke Broeke, Drs. Cor Houben

 • 134 Werkzaamheden archeologie Roermond 2001
 • 135 Jaarverslag gemeentelijke werkgroep archeologie Roermond 2001
  • 135 Inleiding
  • 135 Samenstelling
  • 135 Werkzaamheden
  • 135 Opgravingen
 • 136 Jaarverslag werkgroep archeologie van de Stichting Rura 2001
  • 136 Inleiding
  • 136 Samenstelling
  • 136 Werkzaamheden

141   De Stichting Rura in 2002