Spiegel van Roermond 2023 (nr. 31)

Inhoudsopgave:

Hein van der Bruggen

*9             Bij het 31ste jaarboek voor Roermond

Gerard van de Garde

*10           Het ‘rode gevaar’ op weg naar de Voorstad

John Vaessen

*12           Milly Horowitz-Steinberg, Joodse vondeling die haar jeugdjaren doorbracht in Roermond

Jean Beyers

*26           Henri Hubert van Kol, een oud-leerling van de Roermondse Rijks HBS en zijn politieke carrière

Vincent Freriks

*38           Station Roermond, een station met een lange geschiedenis

Hein van der Bruggen

*56           De papierindustrie in Roermond, Maasniel en Swalmen. Deel 4: Van Houtum, sinds 2017 WEPA Nederland

Piet Hein de Boer en Harrie Maesen

*76           De roerige jaren ’70 in Roermond

Gerard van de Garde en Yvonne de Vries

*106         Helena Josepha Leemans (1705-1789), een schilderes uit Roermonds zilveren eeuw

Peter Thoben

*120         Beeldhouwer August Falise als ‘redder’ van het Dr. Cuypers-standbeeld

*Rob Dückers

*134         Laatmiddeleeuwse kunst in Roermond en omgeving: op weg naar een synthese

Maurice Janssen en Gerald Grimm

*164         Archeologische vondsten uit de late middeleeuwen van de hoek Markt en Varkensmarkt

Erik Caris

*174         Een planmatige ontwikkeling van Roermond in de dertiende eeuw?

Wiel Luys en Leo Verhart

*184         Oud en nieuw onderzoek van de Romeinse weg bij Swalmen

Guus Janssen

*204         De populatie van het Roermondse jezuïetencollege in de zeventiende eeuw

*218         Jaarverslag 2022 van de Stichting Rura

*222         De auteurs