Auteurs

AUTEURSBIOGRAFIËN Spiegel van Roermond, edities 1993-2023

H. (Huub) Aarts (St. Geertruid 1924 – Roermond 2013) werkte als griffier bij de rechtbank Roermond en was onder andere jarenlang vrijwilliger op het Roermondse gemeentearchief.

Drs. P.A.A.B. (Paul) Arnold (1959) studeerde nieuwe geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en is hoofd algemene dienst van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) in Maastricht. In die hoedanigheid verzorgt hij o.a. de beeldredactie voor de uitgaven van het SHCL. Hij publiceerde over verschillende sociaalhistorische onderwerpen, waaronder sociale woningbouw in Maastricht en over de Limburgse mijnbouwgeschiedenis.

Dr. P. (Pierre) Bakkes (Montfort 1941) neerlandicus, vooral bekend als voormalig ‘streektaalfunctionaris’ van Nederlands Limburg. Hij promoveerde in 1996 aan de Radbouduniversiteit Nijmegen op Variatie en verandering in het Montforts over taalveranderingen in drie generaties ‘Montforts’. Van zijn hand is ook het Mofers waordebook.

Drs. B.V.A. (Barbara) Beckers (1982) studeerde Engelse Taal en Cultuur en Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en Informatie- en Bibliotheekwetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. Zij promoveerde aan de Universiteit van Maastricht op  een proefschrift over het herdenken van de Tweede Wereldoorlog in de Duits-Nederlandse grensstreek. Zij was hoofd van de wetenschappelijke bibliotheek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Zij was ook enige jaren redactielid van de SvR en is sinds 2014 bestuurslid van de Stichting Poëziefestival Landgraaf.

Prof. dr. Theo Beckers (Maasniel 1941) studeerde na het BC in Roermond aan de Radboud Universiteit sociale geografie en sociologie. Hij was werkzaam in het middelbaar en hoger  beroepsonderwijs in Breda en werkte vervolgens twaalf jaar bij de Vakgroep Sociologie van Wageningen Universiteit, waar hij in 1983 promoveerde op een historisch-sociologisch proefschrift: Planning voor vrijheid. In 1987 werd hij hoogleraar Vrijetijdwetenschappen aan de Katholieke Universiteit Brabant. Van 1999 tot 2004 was hij wetenschappelijk directeur van Telos, het Brabants Centrum voor Duurzaamheid en bijzonder hoogleraar duurzame plattelandsontwikkeling aan de Universiteit van Tilburg. Na zijn emeritaat deed hij onder meer historisch onderzoek naar stad-land relaties in Midden-Limburg. Dit resulteerde onder meer in het boek De kwestie Maasniel. Strijd om eigen identiteit (2006) en artikelen over oorlogsburgemeester Reijmer in SvR 17 (2009), de munitieongelukken in Asenray en op de Spik in SvR 23 (2015) en over Gemengde gevoelens bij de bevrijding van Roermond in SvR 29 (2021). Eerder publiceerde hij een studie over het enige Nederlandse lid van de Frankfurter Schule, de in Auschwitz vermoorde socioloog Andries Sternheim.

Jozef M.G.E. De Beenhouwer (1948) volgde na een studie aan de Kath. Universiteit Leuven muziekstudies aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth in Argenteuil (graduaat 1974) en het Kon. Vlaams Conservatorium te Antwerpen (Hoger Diploma 1975). Als concertpianist trad hij op in solorecitals en concerti, als kamermusicus en als liedbegeleider in de meeste Europese landen, Zuid-Korea en de VS. Hij realiseerde talrijke radio- en tv-opnames, fonoplaten en cd’s, onder meer de eerste cd-opname van het complete piano-oeuvre van Clara Schumann. Hij ontving de prestigieuze Robert Schumann Preis der Stadt Zwickau (1993). Vanaf 1983 is hij docent hoofdvak piano, sinds 2013 gastprofessor aan het Kon. Conservatorium van Antwerpen en sinds 1990 artistiek directeur van de Middagconcerten van Brussel. Hij publiceerde diverse muziekpartituren, onder meer van Konzertsätze van Robert (1988) en Clara (1994) Schumann, Henry Luyten (1995) alsmede Institut des Beaux Arts Henry Luyten te Brasschaat (2008).

Drs. A. (Annelies) Berg (1986) studeerde in 2009 af als cultuurhistorica aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tijdens haar studie liep zij een stage bij het Limburgs Museum onder begeleiding van dr. L.B.M. Verhart, waar zij informatie zocht over Charles Guillon en zijn collectie. In haar masterscriptie concentreerde zij zich op de aankoop van onderdelen van de verzameling van Guillon door de Nederlandse Staat. Annelies Berg is docent geschiedenis op een middelbare school.

Ing. A.P.J.H. (Ton) van den Berg (1949) studeerde elektrotechniek (richting computertechniek) aan de Hogere Technische School te Venlo. Hij is zelfstandig adviseur in administratieve dienstverlening en automatisering. Daarnaast is hij genealogisch onderzoeker bij de Stichting Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis te Roermond en betrokken bij de publicaties door of met medewerking van genoemde stichting.

(Wiel) Beyer, journalist, werkzaam bij de Limburger. Werkzaam als regioverslaggever, chef regioredacties Heuvelland en Oostelijke Mijnstreek (nu Parkstad), politiek verslaggever, Scalaredacteur gespecialiseerd in kunst, reizen en wonen/design. Tegenwoordig is hij werkzaam in regio Zuid-Limburg.

Drs. J.G.Th.M. (Jean) Beyers (1952) (1952) studeerde economische geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij leverde bijdragen aan de jaarboeken van de heemkundeverenigingen in Swalmen en de Roerstreek en maakt sinds 2010 deel uit van de redactie van de SvR. Hij schreef daarin over de Roermondse Rijks HBS (2011 en 2012), voorzitter Kramps van de stedelijke Gezondheidscommissie (2013), de Roermondse woningbouwvereniging Lada (2014), de Roermondse bevolking in 1796 vergeleken met Weert en Venlo (2015), de Roermondse bevolking omstreeks 1850 (2016) en 1900 (2017), Armoede en armoedebestrijding  1850-1900 (2019) en Agrarisch Roermond in de tweede helft van de negentiende eeuw (2022).

Drs. A. M. (Anita) Blom, was als coördinator Monumentenzorg werkzaam bij de gemeente Roermond.

Drs. P.H.M. (Piet Hein) de Boer (1944) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1970 werd hij docent geschiedenis aan het St.-Ursulalyceum en in 1973 aan de Rijks HBS, respectievelijk Stedelijk Lyceum in Roermond. Sinds 2005 is hij met pensioen.

Jhr. J.E. (Jente) van den Bosch is archeoloog en was van 1982 tot 2004 voorzitter van SOB Hoeksche Waard. Hij studeerde, na een eerder afgeronde HBO-opleiding, van 1983 tot 1991 archeologie aan de Universiteit van Leiden en antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1997 is hij directeur van SOB Research, voortgekomen uit SOB Hoeksche Waard. SOB Research beschikt over een door de Minister van OCW verleende opgravingvergunning en heeft de afgelopen zeventien jaar meer dan 1300 archeologische onderzoeken uitgevoerd vrijwel overal in Nederland.

Dr. M.W. (Maarten) van Boven (1944) Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgde de opleiding tot hoger archiefambtenaar. Hij promoveerde in 1990 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift De rechterlijke instellingen ter discussie. De geschiedenis van de wetgeving op de rechterlijke organisatie in de periode 1795-1811. Hij was van 1997 tot zijn pensionering in 2008 algemeen rijksarchivaris en directeur van het Nationaal Archief te Den Haag. Hij publiceert over lokale en rechtsgeschiedenis en doet archiefonderzoek ten behoeve van verschillende landelijke commissies, de rechterlijke macht en de centrale overheid.

G.W.G. (Gijs) van Bree (Deurne 1944). Na zijn middelbare schoolopleiding was hij enige jaren werkzaam in de chemische nijverheid. Hij werd in 1963 archiefambtenaar, achtereenvolgens bij het Algemeen Rijksarchief te ‘s-Gravenhage van 1965 tot 1966 en het Gemeenschappelijk Archivariaat Nassau-Brabant in westelijk Noord-Brabant van 1966 tot 1971. Vanaf 1971 was hij werkzaam bij de Gemeentelijke Archiefdienst van Roermond, sinds 1973 in de functie van de gemeentearchivaris. In 2002 werd hij gepensioneerd. Publicaties van zijn hand verschenen onder andere in regionale en provinciale historische tijdschriften in Noord-Brabant en Limburg. Hij was bestuurslid, respectievelijk secretaris van verenigingen met activiteiten op historisch terrein, monumentenzorg en stadsvernieuwing, benevens van de belangenvereniging van gemeentearchivarissen. Gedurende meer dan dertig jaar was hij penningmeester van Rura.

A.A.J.M. (Annemieke) Broeke (1970) studeerde aan de Reinwardt Academie (HBO Museologie) in Leiden, afstudeerrichting Beheer & Behoud. Zij is sinds 1992 werkzaam als medewerker collectie bij het Stedelijk Museum Roermond, later Cuypershuis / Historiehuis. Ook maakte zij enkele jaren deel uit van de gemeentelijke werkgroep archeologie en verzorgde zij de notulen en het jaarverslag.

Dr. mr. H.J.J.M. (Hein) van der Bruggen (Maasniel 1949) studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en was tot 2015 advocaat. Hij is redactievoorzitter van het jaarboek Spiegel van Roermond en publiceert over diverse onderwerpen uit de Roermondse geschiedenis, vooral over Roermondse Joden. Hij promoveerde in oktober 2021 te Leiden op Aspecten van Joods leven in Roermond en Midden-Limburg 1275-2018.

Drs. M.W. (Margreeth) Bruijnesteijn-Bangert (1965) studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Medeoprichtster van Adviesbureau Res nova (www.res-nova.nl), onder meer gespecialiseerd in zogenaamde ‘Belvedereproducten’ voor gemeenten: cultuurhistorische analyse, atlas ruimtelijke kwaliteit, beeldkwaliteitplan en gebiedsgerichte welstandscriteria. Zij werkte binnen Res nova mee aan twee bekroonde projecten (Atlas Sint Geertruid, herbestemming Generaal de Bonskazerne te Grave). Ontwikkelde een model voor cultuurhistorisch onderzoek, waarbij de nadruk ligt op het achterhalen van thema’s en motieven waarmee men bij een restauratie-, herbestemmings- of ontwikkelingsplan het ‘verhaal van de plek’ in eigentijdse vormen kan voortzetten. Dankzij de dialoog met de architect of de stedenbouwkundige wordt een nieuw hoofdstuk aan dit verhaal toegevoegd.

Dr. A.P.M. Cammaert (1955) studeerde geschiedenis (hoofdvak: nieuwste geschiedenis) aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 1994 op het proefschrift Het verborgen front. Een geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog (2 dln.). Van 1997 tot 2007 was hij als programmamaker verbonden aan L1 TV en sinds 2007 is hij werkzaam als zelfstandig historicus. Cammaert publiceert onder meer over de geschiedenis van Limburg, in het bijzonder over Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Dr. L.L.E. (Erik) Caris (1962) Dr. Erik Caris (1962) studeerde kunstgeschiedenis in Nijmegen. In 2017 promoveerde hij aan de Radbouduniversiteit, bij prof.dr. Koldeweij, op een proefschrift over de bouwgeschiedenis van de Munsterabdij met de titel De Munsterabdij van Beate Marie in Roermond Hij is lid van de Diocesane Commissie Kerkelijk Kunstbezit van het bisdom Roermond, erelid van de Stichting Martinusmonument in Weert en lid van de redactie van Spiegel van Roermond.

Drs. W.A.J. (Willem) Cartigny (1948) studeerde sociologie en planologie aan de Rijks Universiteit Utrecht. Hij publiceerde over de stadsgeschiedenis van Roermond, waaronder de joodse geschiedenis, gemeentelijk monumentenbeleid, architectuur, ateliervorming, industrieel erfgoed, en stedenbouwkundige ontwikkelingen.

Mr. F.M.H. (Frans) Cillekens (1944) studeerde rechten (hoofdvak privaatrecht) aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn loopbaan als juridisch adviseur van een dochtermaatschappij van Delta Lloyd Verzekeringsgroep NV publiceerde hij juridische en fiscale artikelen in verzekeringstijdschriften alsmede in het Weekblad voor fiscaal recht.

Mr. J.H.J. (Jan) Daniels (1927) studeerde publiek recht aan de R.K. Universiteit Nijmegen. Van 1975 tot 1992 was hij burgemeester van Roermond. Hij publiceerde in de SvR over de Roermondse archiefkwestie, de geschiedenis van de Roermondse sociëteiten en de woelingen van de Brabantse Revolutie.

L.W.H.M. (Lei) Derikx (1939) startte in 1955 als aspirant-schrijver bij de Bewaring van de Hypotheken, het Kadaster en de Scheepsbewijzen in Roermond, later genaamd Dienst van de Openbare Registers, afdeling Bewaring en Juridische Zaken. Na veertig dienstjaren kreeg hij meer tijd voor het schrijven. Hij was verantwoordelijk voor het bulletin van de Heilige Geestparochie en auteur van twee brochures over die parochie: Van verffabriek tot koepelkerk (1997) en Als de klokken zwijgen resteert de herinnering (2009), respectievelijk verschenen bij het veertigjarig bestaan en bij de onttrekking van de kerk aan de eredienst. In 2004 was hij mederedactielid van het liber amicorum voor pastoor Vleeshouwers bij diens emeritaat.

Mr. J.J.M. (Jan) Dosker (Roermond 1932) volgde een rechtenstudie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij was burgemeester in een aantal Brabantse gemeenten van 1966 tot 1995 en ook wnd. burgemeester tot 2006. Hij publiceerde over het onderwerp ‘benoemde/gekozen burgemeester’ en verzorgde presentaties over de ‘De kroonbenoeming van burgemeesters’, ‘De Oerknal’ en ‘282 Pausen en 38 Tegenpausen sinds Simon Petrus’. Hij was praeses van de Juridische faculteitsvereniging en voorzitter van de reünistenvereniging van de Nijmeegse Universiteit, president-commissaris van de Waterleidingmaatschappij Noordwest Brabant, lid van het algemeen, respectievelijk dagelijks bestuur van de VNG, alsmede lid van de ministeriële klankbordgroep tot reorganisatie van de politie. Ook was hij secretaris van de Stichting Jheronymus Bosch Centrum te ‘s-Hertogenbosch.

Dr. Hans van Dijk (1945, Enschede) volgde een conservatoriumopleiding in Enschede en Utrecht. Vervolgens studeerde hij Muziekwetenschap in Utrecht en Londen. Hij promoveerde in 1980 bij prof. dr. Marius Flothuis op een dissertatie over de componist Jan van Gilse en zijn rol in het kunstenaarsverzet 1941-1945. Hij was werkzaam aan de conservatoria in Utrecht en Maastricht (docent muziek en cultuurgeschiedenis, theorie der muziek), de Kath. Universiteit Leuven en de Universiteit van Mount Holyoke, South Hadley, USA als lector, later als hoogleraar met als speciaal vakgebied de cultuurgeschiedenis in de periode 1890-1940. Sinds 2009 is hij met emeritaat. Hij is ook de auteur van Panorama van drie eeuwen muziek in Limburg, verschenen in 1991.

Drs. R.A.M.J. (Rob) Dückers (1972) Drs. R.A.M.J. (Rob) Dückers (1972) studeerde kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit, Nijmegen, en volgde de vakken Codicologie I en II aan de Universiteit Leiden. Hij is als Executive Director en docent kunstgeschiedenis verbonden aan Emerson College European Center (Well), de Europese campus van Emerson College, Boston MA (USA). Rob Dückers treedt geregeld op als gastconservator en maakte onder meer tentoonstellingen voor Museum Het Valkhof (Nijmegen) en het Rijksmuseum (Amsterdam). Daarnaast realiseerde hij diverse permanente presentaties van kerkschatten, onder meer in Houthem-St. Gerlach en Thorn. Hij publiceert met name op het gebied van de middeleeuwse boekverluchting en kerkschatten.

Drs. B.A.J.T. (Birgit) Dukers (1980) studeerde Kunstgeschiedenis met afstudeerrichting Bouwhistorie aan de Universiteit van Leiden. Daarna volgde ze een post-doc Master of Conservation of Historic Towns and Buildings aan het Raymond Lemaire Centrum van de Katholieke Universiteit van Leuven. Haar beide masterscripties gingen over Limburgse steden: vakwerkhuizen in Maastricht en middeleeuwse huizen in Venlo. Sinds 2005 is ze mede-eigenaar van en bouwhistoricus bij Buro4 Monument en Ruimte te Roermond. Ze voerde een groot aantal bouwhistorische onderzoeken uit naar monumentale gebouwen in Limburg en publiceerde o.a. over het kartuizerklooster te Roermond en middeleeuwse huizen in Venlo. Momenteel werkt ze aan een proefschrift over middeleeuwse huizen in Limburgse steden.

Ir. F.S. (Frans) van Dun werd in 1952 te Heerlen geboren. Na het behalen van het HBS-B-diploma aan het St. Janscollege te Hoensbroek in 1970, ging hij studeren aan de Technische Hogeschool te Eindhoven, waar hij in 1976 afstudeerde als bouwkundig ingenieur. Tijdens en na deze studie was hij werkzaam op diverse architectenbureaus in Limburg. Sinds 1974 was hij tevens gevestigd als zelfstandig architect. Vanaf 1975 was hij als bouwkundig adviseur en als bestuurslid verbonden aan de Stichting Stadsherstel te Roermond.

Drs. A.M.E. (San) van Esser (1961) studeerde geschiedenis (hoofdvak nieuwe geschiedenis) aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Zij volgde in Utrecht een aanvullende opleiding op het gebied van de Monumentenzorg. Zij publiceerde onder andere over de geschiedenis van Rura en de Vincentius Vereniging in de SvR en op het gebied van de monumentenzorg. Zij is werkzaam als docent Nt2 aan het Nt2Mundium College in Roermond.

Drs. A.Y.M. (Anouk) Estourgie studeerde Geschiedenis (specialisatie Cultuurgeschiedenis vanaf de Verlichting) aan de Universiteiten van Utrecht en Parijs (Jussieu en Sorbonne). Zij doet onderzoek en werkt aan conceptontwikkeling en projectleiding van culturele evenementen vanuit haar bureau Cultuur & Vliegwerk (Rotterdam). Zij is gespecialiseerd in het bereiken en betrekken van een breed publiek bij cultuur, in het bijzonder erfgoed.

Mr. W.H.G.A. (Wil) Filott (1946) studeerde Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en Personal Finance aan de Universiteit van Tilburg. Sinds zijn pensionering als jurist bij een bank publiceert hij regelmatig artikelen over regionale historische gebeurtenissen en personen in bladen van de heemkundeverenigingen in Susteren, Echt en Thorn.

V.M. (Vincent) Freriks (1957) volgde de opleiding tot bibliothecaris aan de Bibliotheek en Documentatie Academie in Deventer. Hij publiceerde over de gemeente Boxmeer in de Tweede Wereldoorlog en over de geschiedenis van de spoorwegen in Limburg en de aangrenzende gebieden in België en Duitsland. Ook publiceerde hij artikelen over de geschiedenis van Venlo. Hij was directeur van een groot aantal bibliotheken in Limburg.

Prof. dr. phil. R.-P. (Ralf-Peter) Fuchs (1956) studeerde geschiedenis en politieke wetenschappen aan de Ruhr-Universiteit in Bochum, waar hij in 1994 promoveerde. In 2008 volgde zijn habilitatie (wetenschappelijke promotie die het recht geeft om als hoogleraar te mogen doceren) met Ein ‘Medium’ zum Frieden. Die Normaljahrsregel und die Beendigung des Dreißigjährigen Krieges. Hij bekleedde verschillende leerstoelen en is sinds 2014 hoogleraar Landesgeschichte der Rhein-Maas-Region aan de Universiteit Duisburg-Essen. Hij publiceert over de geschiedenis van de vroegmoderne tijd, met name over de thema’s eer en geweld, heksenvervolging, getuigenverhoren en vredesonderhandeling in de Dertigjarige Oorlog, en daarnaast over de maatschappelijke receptie van de jazz in West-Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Hij speelde tenor- en vooral sopraansaxofoon in talrijke jazzbands.

Drs. G.A. (Gerard) van de Garde (1957) studeerde Duitse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en werkt bij het Gemeentearchief Roermond, onder meer als educatief medewerker. Hij publiceerde eerder in Ruimtelijk, de Spiegel van Roermond en De Maasgouw. Momenteel bereidt hij een dissertatie voor over de archeologische vondst van gebrandschilderd glas uit de periode 1300-1600, die in 2009 werd gedaan aan de Dionysiusstraat in Roermond.

E.H.M. (Bets) Geelen (1939) behaalde de Nijverheidsakten N.a en N.s en de Akte Handenarbeid M.O. Zij was tot 2001 lerares HAVO-VWO Handvaardigheid & techniek en tevens decaan. Ze publiceerde: ‘“Voor het doek valt”. Pleidooi voor een zorgvuldig beschrijven van textilia’, in: De Maasgouw (1996) 97; ‘“Bewaard en opgeborgen”. De paramenten in de Munsterkerk en de Kathedraal te Roermond’, in: De Maasgouw (2012) 56.

G.H.J. (Gerard) Geuskens (1952) behaalde in 1993 zijn MBO-diploma aan de Archiefschool in Amsterdam en in 1995 het diploma Beheerder Visuele Documenten bij GO opleidingen te Den Haag. Sinds 1991 is hij werkzaam bij het gemeentearchief te Roermond als archiefmedewerker en sinds 1998 als hoofd studiezaal. Een van zijn bezigheden is het doen van onderzoek naar de geschiedenis van Roermond en de architecten- bouwmeesters die hier werkzaam zijn geweest.

P.H.H. (Peter) Geuskens (1947) volgde na zijn HBS-A opleiding de studie aan de kweekschool, thans PABO. Hij is als leraar verbonden aan de Widdonckschool te Heibloem. Hij publiceert in De Maasgouw, de SvR, Roerstreek en Duitse jaarboeken, vrijwel altijd over de Cisterciënzerinnenkloosters in Roermond en Dalheim, maar ook over adellijke huizen in de Roerstreek.

Dr. L.J. (Lambert) Giebels (Geldrop, 26 augustus 1935 – Breda, 12 oktober 2011) was PvdA-politicus en biograaf. Hij studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en rechten aan de Katholieke Hogeschool Tilburg. In Nijmegen promoveerde hij in 1995 in de rechtsgeleerdheid. Zijn dissertatie ging over de Nederlandse minister-president Louis Beel. Op latere leeftijd begon Giebels met het schrijven van biografieën. Bekend werden zijn biografieën van Louis Beel, Soekarno en Jezus (2010).

Ir. L.G.M. (Léon) Gilissen (1947) studeerde scheikundige technologie aan de T.U. Delft en was docent en directeur in het middelbaar onderwijs. Hij verzorgde enkele jubileumboekjes in Ool. Na zijn pensionering hield hij zich vooral bezig met vrijwilligerswerk op het educatieve vlak als schoolgids en als excursieleider voor Nationaal Park de Meinweg, als schoolgids voor het museum, als museumrondleider in het Cuypershuis en Historiehuis, als stadsgids voor de VVV-Roermond, als rondleider voor de Stichting Oude Kerkhof en als vrijwilliger voor het Waterschap Limburg bij het zalmproject bij de vistrappen van de ECI-waterkrachtcentrale. Sinds 2008 is hij tevens als vrijwilliger voor enkele dagdelen per week administratief werkzaam bij het Cuypershuis bij het Collectiebeheer.

(Marjan) van de Goor, schreef in 1995 als studente cultuur- en wetenschapsstudies aan de Katholieke Universiteit Nijmegen een omvangrijke scriptie met als onderwerpen ‘Rooms Katholiek meisjesonderwijs in Nederland, het theoretisch debat tussen 1863 en 1917’ en ‘De praktijk op Pensionaat st. Ursula te Roermond 1890-1919’.

Dr. G.V. (Gerald) Grimm (1966) studeerde kunstgeschiedenis aan de Universität Wien, Universität Würzburg en de Rheinische Friedrich- Wilhelms-Universität Bonn, waar hij een tweede studie archeologie afsloot (vroegkeltische kunst) en promoveerde op het onderwerp Pieter Bruegel d. Ä., Italien und die Antike. Daarna was hij daar binnen de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) aangesteld voor een onderzoek naar pijpaarden beeldjes uit Worms en publiceert nu hoofdzakelijk over middeleeuwse en vroeg-nieuwetijdse keramiek en metalen objecten.

Drs. G.A. (Gerard) de Groot studeerde economie (hoofdrichting: algemene economie) aan de Universiteit van Tilburg. Hij werkte van 1974 tot 2012 bij het Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken van de Universiteit van Tilburg, vanaf 2002 als directeur. Hij publiceerde over internationale handel, ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding.

Drs. E.P.H.P.T. (Emile) Haanen (Weert 1947-2014) studeerde algemene politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en volgde aansluitend de postdoctorale opleiding tot wetenschappelijk bibliothecaris aan dezelfde universiteit. Daarna was hij vele jaren als docent documentaire informatiekunde en geschiedenis werkzaam in het hoger beroepsonderwijs te Tilburg. Gedurende twintig jaar was hij lid van de gemeentelijke monumentencommissie in Weert. Na zijn doctoraalwerkstuk over ‘Het ontstaan van de Limburgsche Roomsch-Katholieke Volksbond’ publiceerde hij vele historische artikelen over Weert, Nederweert en Wessem. Hij was oprichter en voorzitter van de Stichting Historisch Onderzoek Weert en redactievoorzitter van De Maasgouw: Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en archeologie.

Drs. V. Hamers (1974) studeerde kunstgeschiedenis aan de katholieke universiteit Nijmegen. Als kunst- en cultuur historica is zij werkzaam bij de afdeling monumentenzorg van verschillende gemeenten.

Drs. K. (Kirsti) Hänninen is in 1990 aan de Universiteit van Leiden afgestudeerd in prehistorie. Haar interesse gaat vooral uit naar archeobotanie en paleo-ecologie. Zij is gespecialiseerd in de materiaalgroepen zaden en vruchten, hout en houtskool.

Mr. C.J. (Caspar) van Heel (1943) studeerde rechtsgeschiedenis (hoofdvak: oud-canoniek recht) aan de Rijks Universiteit Groningen. Hij is opgeleid tot archivaris in het rijksarchief in Zeeland en was van 1974 tot 2006 provinciaal archiefinspecteur in Overijssel. Hij publiceert over regionale en lokale geschiedenis, veelal met een kerkelijke insteek. Voorts over genealogische onderwerpen en over de geschiedenis van het notariaat.

Dr. Maurice Heemels (Melick 1971) studeerde geschiedenis in Sittard en Nijmegen. In 2016 promoveerde hij op het proefschrift ‘Op den akker des doods, waar allen gelijk worden’. Begraafcultuur in Roermond, 1870-1940. Hij is sinds 2002 als redactielid verbonden aan de SvR en werkt als lerarenopleider geschiedenis, teamcoördinator Mens en Maatschappijvakken en managementteamlid voor Fontys Lerarenopleiding Sittard.

Dr. W. A. (Willem) Heemskerk (Maastricht 1921 – Echt 2014) was KVP/CDA politicus. Hij studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1959 werd hij burgemeester van Posterholt en Sint Odiliënberg. In 1967 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Echt. In 1985 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Utrecht op waterrecht en waterschapsrecht. Daarna heeft hij nog meerdere boeken geschreven, zoals over de karmelietes Edith Stein, die in Echt in een klooster gewoond heeft.

Dr. B.C.M. (Bernadette) van Hellenberg Hubar (1956) studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Zij promoveerde in 1995 op het proefschrift Arbeid en Bezieling; de esthetica van P.J.H. Cuypers, J.A. Alberdingk Thijm en V.E.L. de Stuers, en de voorgevel van het Rijksmuseum. Zij was secretaris van het Cuypersgenootschap van 1984 tot 1997 en werkt vanaf 1996 als zelfstandig onderzoeker, schrijver en dichter. Zij publiceert over de architectenfamilie Cuypers, wederopbouw, erfgoedbeheer en monumentale kunst vanaf circa 1850 tot heden. Daarnaast zijn enkele gedichtenbundels verschenen.

G.M.L. (Lou) Heynens (1943) is publicist, dichter en beeldend kunstenaar. Hij studeerde in Perugia (I), werkte als reporter, in de boekhandelbranche en bij een uitgeverij. In tal van tijdschriften publiceerde hij over kastelen, adel en genealogie. Van zijn hand verschenen o.a. Kastelen in Zuid- Limburg. In hernieuwde glans (2005) en het standaardwerk Adel in ‘Limburg’ of de Limburgse adel 1590-1990. Geschiedenis en Repertorium (2008). In 2013 verscheen het onderzoek – Geconfisqueerd als ‘vijandelijk vermogen’. Het dossier Limburgse kastelen. In 2015 verscheen De oorlogsgouverneur van Limburg, een biografische schets over Maximiliaan graaf de Marchant et d’Ansembourg. In veel van zijn adellijke portretten, studies en essays stelt hij de kwestie aan de orde wat en hoe edel de adel (nog) is.

Drs. M.M.E. (Margot) van Hoef (1955) Zij studeerde o.a. Franse Taal en Letterkunde (met als bijvak Kunstgeschiedenis) aan de Universiteit van Amsterdam. Zij houdt zich binnen haar eigen bedrijf StudiAvanti o.a. bezig met studiebegeleiding van middelbare scholieren en het verzorgen van taaltrainingen Frans en is werkzaam als cursusleider en docent bij de Alliance Française Roermond

Drs. R.M. (Ridsert) Hoekstra (1951) studeerde culturele en sociale antropologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Vanaf 2002 is hij conservator van het Stedelijk Museum Roermond.

Drs. W.J. (Wiel) Höppener werd in 1909 in Roermond geboren en overleed in 1970. Hij studeerde medicijnen in Amsterdam en Utrecht. In 1946 nam hij in Roermond de praktijk van de huisarts Dolf Wong Lun Hing over. Later werd hij schoolarts. Hij was bestuurslid van de Roermondsche Spaarbankvereeniging, regent van het Godshuis en commandant van het Roermondse Rode Kruis.

Drs. C.J.M. (Cor) Houben (1940) studeerde Engelse Taal- en Letterkunde en Provinciaal Romeinse Archeologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en The University of Sheffield (Engeland). Hij is bestuurslid van de Stichting Rura en redactielid van het jaarboek van Rura SvR. Uit interesse voor de plaatselijke historie en natuur publiceerde hij over de Kapel in ’t Zand, het Kruiswegpark, de Kapellerlaan en het Oude Kerkhof. Ook schreef hij over de vrijmetselarij in het negentiende-eeuwse Roermond en de ontwikkeling van de Jacobusverering aldaar.

Drs. J.J.E. ( Jeannine ) Hövelings studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht met als hoofdvak de kunstgeschiedenis van de nieuwste tijd. Ze is werkzaam als conservator bij het Cuypershuis te Roermond. Zij publiceerde onder andere over uiteenlopende onderwerpen in catalogi van het Roermonds museum en in SvR 1998 over het ontstaan van het Roermonds museum. Najaar 2017 verschijnt Meisterwerke der Glasmalerei des 20. Jahrhunderts in den Rheinlanden met artikelen over de glaskunst van Joep Nicolas en Gisèle d’Ailly-van Waterschoot van der Gracht van haar hand.

M.E.J. (Matu) Huijbregts, geboren 23 juli 1948 te Breda. Zij volgde de Academie voor Beeldende Kunsten Maastricht, afdeling Sieraad en Productvormgeving. Ze was achtereenvolgens docent edelsmeden, stafmedewerker aan de Vrije Academie Roermond en was directeur van het Centrum voor de Kunsten Roermond. Ze was initiator en organisator van sieraadmanifestaties zoals ‘de sieraden parade’ in samenwerking met belangrijke landelijke sieradengalerieën, zoals Galerie RA, Amsterdam en Galerie Marzee, Nijmegen. Tevens was ze initiatiefneemster tot de productie van de manifestatie ‘De Keuze van Roermond’, een uitgave in samenwerking met Galerie Marzee (een selectie van 25 Roermondse vrouwen die een eigentijds sieraad hebben uitgezocht en daarmee zijn geportretteerd). Ze is ambassadeur van het hedendaagse sieraad.

Prof. dr. J.C.G.M. (Hans) Jansen werd in 1937 geboren te Ravenstein. Hij studeerde geschiedenis in Nijmegen en trad in 1964 in dienst van het Sociaal Historisch Centrum te Maastricht. Vanaf 1979 tot 1998 was hij directeur van dit Instituut. Hij promoveerde in 1979 op een proefschrift getiteld Landbouw en economische golfbeweging in Zuid- Limburg 1250-1800. Vanaf 1983 tot 1998 was hij bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Limburg. Vele publicaties op sociaal en economisch gebied en over de geschiedenis van de Limburgse Joden staan op zijn naam.

Drs. A.M.P.P. (Guus) Janssen (1957) studeerde klassieken aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij is sinds 1978 docent klassieken aan het gymnasium van Trevianum Sittard (voorheen Bisschoppelijk College en Serviam-lyceum). Hij publiceert over kerk- en cultuurgeschiedenis in de bisdommen Luik en Roermond.

Drs. M.J. (Maurice) Janssen (1984) studeerde archeologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en studeerde in 2011 af. Het onderwerp van zijn scriptie betrof Merovingische begraafplaatsen in en rond de Belgische Haspengouw. Een studie naar het grafritueel en de plaats van de grafgiften (met de nadruk op keramiek) binnen het grafritueel. Sindsdien is hij werkzaam in de Nederlandse archeologie, waarbij zijn kennisbereik met name de middeleeuwen beslaat.

(Angela) Janssens volgde van 1990 tot 1994 de Academie voor de journalistiek in Tilburg. Daarna studeerde zij kort aan de Universiteit van Amsterdam (politicologie). Sindsdien is zij als journalist werkzaam bij aanvankelijk het Limburgs Dagblad en nadien bij Dagblad De Limburger.

Drs. P.C. (Peter) de Jong, geboren 31 oktober 1953 te Haarlem. Hij deed de artsenstudie te Nijmegen in de periode 1973-1981 en volgde de specialisatie Anesthesiologie in het De Wever Ziekenhuis te Heerlen in het tijdvak 1983-1988. Als relevante publicatie voor dit historische thema dient zijn artikel: ‘The History of Anesthesia in Roermond 1940-1945: A City in a War Zone’ (abstract), in: International Symposium on the History of Anesthesia, 2 oktober 2009, Heraklion, Griekenland.

Drs. H.J. (Herman) Kaiser (Heerlen, 1954) bestuurder en CDA-politicus. Hij studeerde politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij werd in 1986 in Margraten de jongste burgemeester van Nederland. In 1992 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Roermond, waar hij aanbleef tot 2002. Hij was burgemeester van Arnhem van 2013 tot 2017.

Ing. G.M. (Gert) van Kleef (1951) studeerde Elektrotechniek aan de Hogere Technische School in Den Haag met als studierichting Energietechniek. Hij bereidt een promotieonderzoek voor naar de waardering voor Joseph Cuypers door de tijd heen. Hij was tot 2018 manager op diverse beleidsvelden in drie overheidslagen en is nu in deeltijd werkzaam als inhoudelijk projectleider van de Grote Sint-Laurenskerk in Alkmaar. Hij publiceert over architectuur uit de periode 1850-1965.

Prof. dr. W. (Wim) Klinkert (Rotterdam, 1960) studeerde vaderlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij promoveerde aldaar in 1992 op Het vaderland verdedigd. Plannen en opvattingen over de verdediging van Nederland, 1874-1914 (Den Haag 1992). Sinds 1985 is hij als militair historicus werkzaam aan de officiersopleiding in Breda, sinds 2016 als hoogleraar moderne militaire geschiedenis. Vanaf 2007 is hij bovendien deeltijd hoogleraar militaire geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn publicaties betreffen vooral de Nederlandse militaire geschiedenis uit de periode 1870-1945 en de geschiedenis van het militair onderwijs. In 2014 verscheen, in samenwerking met Paul Moeyes en Samuel Kruizinga, Nederland Neutraal. De Eerste Wereldoorlog, 1914-1918 (Amsterdam 2014).

R.L.D. (Roy) Knoops MA, MPhil (1981), studeerde Cultuur- en Wetenschapsstudies en de Research Master CAST (Cultures of Arts, Science & Technology) aan de Universiteit Maastricht. Hij publiceerde in 2008 het artikel ‘Breuken in het Weefsel van de Werkelijkheid: De Manifestatie van de Mythische Realiteit in het Sjamanisme’, geplaatst in het Jaarboek van de IVAP (Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie)/C.G. Jung Vereniging Nederland.

(Sjef) Kusters, was chef kunstredactie van Dagblad De Limburger en auteur van onder andere de in 1992 verschenen monografie Mathieu Boessen, een leven gewijd aan de schilderkunst.

M.P.A. (Mason) van de Laarschot (1951), studeerde geschiedenis aan de Katholieke Leergangen Tilburg. Hij is gepensioneerd docent geschiedenis, decaan en lid van het managementteam van het Bisschoppelijk College (Lyceum) Schöndeln te Roermond. Hij publiceerde onder meer: Loopbaanoriëntatie in nieuw perspectief.

J-Ph.J.M. (Jean-Philippe) Laugs (1962) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Na zijn werk als communicatiemanager in de ICT-sector legt hij zich toe op het management van bedrijfskritische projecten en programma’s, sinds 2008 als zelfstandig ondernemer. Hij publiceerde drie boeken over de ‘vergeten’ Roermondse carnavalsgeschiedenis: “Hoerah! Dao zeen ze weer!” in 2009 over de 10 Schmookers (1898-1936), De sjtad van Bacchus in 2013 over de achtergrond en oorsprong van het bacchusverdrinken in het Roermondse carnaval en “Waazes! Waazes!!” in 2015 over de geschiedenis van de Flarussen (1884- 1914) en de roerige voorgeschiedenis van het georganiseerde Roermondse carnaval (1839-1883). Hij publiceert bij voorkeur in het Roermonds dialect.

Dr. G.C.P. (Georges) Linssen (1929) studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg en promoveerde er met: Verandering en verschuiving (1969). Hij was onder meer werkzaam voor de Limburgse Werkgeversvereniging, het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond, het Verbond van Nederlandse Ondernemingen en de Europese Unie, respectievelijk te Roermond, Den Haag en Brussel. Ook was hij geruime tijd bestuurslid en voorzitter van het SHCL. Hij is auteur van enige boeken en artikelen, voornamelijk op economisch-historisch terrein en beschreef in de SvR biografieën van spraakmakende Roermondse burgers en thema’s als ‘Lectuur en censuur’ en ‘IJzeren Rijn’.

H.C. (Harrie) Lucas werd in 1919 te Roermond geboren. Na ter stede het Klein College en de Lindanusschool doorlopen te hebben, kreeg hij een farmaceutische en chemische opleiding. Hij was werkzaam op het laboratorium van de Electrochemische Industrie/ECI te Roermond en van 1951 tot 1983 bij een groothandel in geneesmiddelen en chemicaliën te ‘s-Hertogenbosch, de stad waar hij tot zijn dood gewoond heeft. Hij was bijzonder geïnteresseerd in de historie van geneeskunde en farmacie.

(Ton) Lupak (1951) studeerde aan de PABO en werkte ruim twintig jaar aan de LOM-school te Roermond, de laatste jaren als leraar handvaardigheid, tekenen en techniek. Sinds 1986 houdt hij zich professioneel bezig met het conserveren en restaureren van oudheidkundige vondsten in het Restauratieatelier Restaura. Vanaf zijn jeugd aangetrokken door de archeologie, is hij al jaren lid van enkele archeologische werkgroepen waaronder de Werkgroep Archeologie van de Stichting Rura.

W.P.G.C. (Wiel) Luys (1949) heeft tot aan zijn pensionering gewerkt in diverse functies in het onderwijs. Hij is oprichter van de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal en was hiervan jarenlang voorzitter. Momenteel is hij voorzitter van de werkgroep archeologie en bestuurslid van de sectie archeologie van het LGOG. Als vrijwilliger is hij werkzaam bij de afdeling archeologische collecties van het Limburgs Museum. Zijn grote hobby is archeologie en historisch onderzoek waarover hij dan ook tientallen artikelen heeft geschreven.

R.H.C. (Ron) van Maanen was streekarchivaris van de West-Betuwe. Hij verzorgde publicaties over industriële activiteiten en jeneverstokerijen.

Drs. H.J.M. (Harrie) Maasen (1954) studeerde geschiedenis (richting geschiedenis van de twintigste eeuw) aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij schreef zijn doctoraalscriptie over ‘Roermond in de jaren 1940-1944’. Hij was docent geschiedenis en maatschappijleer aan de Scholengemeenschap St.-Ursula te Horn en freelance docent voor de Leidse Onderwijs Instelling (LOI). Thans is hij met pensioen. Onder de titel ‘Zwart Roermond’ schreef hij voor de SvR 20 (2012) een uitvoerige beschouwing over de geschiedenis van het lokale fascisme en nationaalsocialisme. In de SvR 29 (2021) schreef hij samen met Piet Hein de Boer het artikel ‘Rood gevaar in een roomse stad. De SDB in Roermond in 1893’.

Drs. Th. (Thei) Moors studeerde ruimtelijke planning en planologie aan de universiteit Nijmegen en landschapsarchitectuur in Wageningen. Hij informatiespecialist voor Geoinformatie.

Dr. J.P.M. van de Mortel (1955) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveerde in 2005 op het proefschrift Criminaliteit, rechtspleging en straf in het Hollandse drostambt Heusden, 1615-1714. Hij is sinds 1985 werkzaam in het archiefwezen, vanaf 2001 als gemeentearchivaris van Roermond. Hij publiceerde o.a. over de strafrechtsgeschiedenis van het vroegmoderne graafschap Holland.

F.H.J. (Eric) Munnicks (1959). studeerde HLO analytische chemie aan de Zuid Limburgse Laboratoriumschool Sittard. Hij is sinds 1999 Laboratory Engineer bij Sekisui Alveo B.V. Roermond. Hij publiceert over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Eerdere publicaties zijn Van kazemat tot kelderleven, Roermond 1940-1945 (2007), Wees op uw hoede, Roermond 1936-1940 (2012) en  hij is medeauteur van Oorlog en Bevrijding, Roermond 1940-1945 (2015).

(Peter) Munnix, (Roermond 1942-1999) was journalist bij Dagblad De Limburger. Als redactielid van de SvR schreef hij met veel liefde een groot aantal artikelen over zijn vaderstad.

J.A.H.F. (Joep) Nicolas (Roermond 1897 – Steijl 1972) was een beeldend kunstenaar met grote internationale bekendheid. Hij is vooral bekend als glazenier voor zijn gebrandschilderde glas-in-loodramen en zijn grote schilderijenproductie.

O.J. (Otto) Nienhuis (1956) was assistent-archivaris bij het gemeentearchief Roermond. Thans is hij archivaris van de gemeente Tynaarlo.

Prof. dr. P.J.A. (Peter) Nissen (Swalmen 1957) studeerde theologie en kerkgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en promoveerde in 1988 cum laude te Amsterdam op een studie over de katholieke polemiek tegen de doperse beweging in de zestiende en zeventiende eeuw in de Nederlanden. Hij doceerde kerkgeschiedenis aan een aantal theologische opleidingen in Nederland, onder meer de Universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen. In 1994 werd hij bijzonder hoogleraar Cultuur in Brabant aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg, in 1998 gewoon hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, later Radboud Universiteit, in 2008 hoogleraar Cultuurgeschiedenis van het christendom aan de Universiteit van Tilburg, in 2009 hoogleraar Cultuurgeschiedenis van de religiositeit aan de Radboud Universiteit Nijmegen en in 2012 hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan diezelfde universiteit. Hij was daar eerder, van 2003 tot 2007, decaan van de theologische faculteit. Hij is voorzitter van NOSTER, de landelijke onderzoekschool voor theologie en religiewetenschap, redactievoorzitter van het tijdschrift Trajecta. Religion, Culture and Society in the Low Countries en redacteur van het tijdschrift Speling en de reeks Studies in Theology and Religion. In het verleden was hij redacteur en redactievoorzitter van onder meer de tijdschriften De Maasgouw, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limburg, Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold, Veldeke, Noordbrabants Historisch Jaarboek en Brabants Heem en van de reeksen Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland en Maaslandse Monografieën. Hij heeft een groot aantal boeken, bundels en artikelen op zijn naam staan over de geschiedenis en actualiteit van religie en spiritualiteit en over de lokale en regionale cultuurgeschiedenis van Noord-Brabant en Limburg, waaronder bijdragen aan de SvR.

Dr. Th. (Thunnis) van Oort (1976) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (1994-1999). Hij was onderzoeker (aio) bij het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (OGC) te Utrecht. In 2008 is hij aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd op het bioscoopwezen in het katholieke Zuiden in de jaren ’10 en ’20. Hij schreef diverse artikelen over bioscoopgeschiedenis, onder meer in Film History, Tijdschrift voor Mediageschiedenis, verschillende jaarboeken en bundels.

Drs. J.H.H. (Jos) Peeters (1945) studeerde Bedrijfseconomie (met specialisatie Automatisering en Technische Organisatie) aan de Universiteit van Tilburg. Doctoraal in 1968. Hij heeft velerlei functies gehad in het internationale bedrijfsleven binnen en buiten Nederland op het gebied van de bedrijfsautomatisering, op het laatst met een eigen bedrijf. Na beëindiging daarvan is hij actief op het gebied van regionale en techniekgeschiedenis. Sinds 2004 is hij betrokken bij de Stichting Historie der Techniek, sinds 2006 projectleider bij het Limburgs Museum, sinds 2014 lid van de Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg, sinds 2016 projectcoördinator bij Erfgoed Gelderland. Hij heeft gepubliceerd over de geschiedenis van de automatisering in Nederland, de geschiedenis van de ERP industrie en de industriegeschiedenis van Oss.

Chris Roemen (Roermond 1961) studeerde MO geschiedenis aan de Katholieke Leergangen Sittard, werkte als journalist en redacteur en is mede-eigenaar van Ecological Textiles in Roermond, een bedrijf dat gespecialiseerd is in biologische textiel en plantaardige verfstoffen, waaronder wede. Hij publiceert over de milieu- impact van textiel in het tijdschrift Vega en is sinds 2006 redacteur van Ruimtelijk, het kwartaalblad van de stichting Ruimte in Roermond.

Mr. A.J.A. (Alphons) Rikken (1952) studeerde rechten (Nederlands Recht) aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij is sinds 2008 gemeentesecretaris in de gemeente Leudal. Tevens is hij secretaris/bestuurslid van het Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis Roermond. In het verleden was hij bestuurslid van het Sociaal Agogisch Centrum Roermond, secretaris van de Stichting Jeugdhulpverlening Midden-Limburg, voorzitter van het bestuur van het Katholiek Schippersinternaat ‘De Maasvaart’ te Maasbracht en secretaris van de Stichting Katholieke Internaten voor Schipperskinderen in Nederland.

Drs. G.R. (Gerard) Rinsma (1958) studeerde godgeleerdheid (hoofdvak: praktische theologie) aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij was sinds 2001 als predikant van de PKN Nederland verbonden aan de protestantse gemeente van Roermond. Hij is daarnaast vooral muzikaal actief, heeft verschillende CD’s gemaakt en zes musicals op zijn naam staan. Hij publiceert binnenkort een bundel met interviews van voormalige medestudenten.

R.P.M. (René) Roosjen (1953) heeft zijn studie M.O. Nederlands afgerond aan de Katholieke Leergangen Tilburg/Sittard. Een journalistieke loopbaan start in de weekbladensector, in 1979. Drie jaar later is de overstap naar het Limburgs Dagblad, bij aanvang als stadsredacteur Roermond en ruim een jaar later is hij chef editie Midden-Limburg. Eindredacteur centrale redactie krijgt een vervolg als chef eindredactie totale krant. Hij heeft tal van columns en horecarecensies op zijn naam en blijft schrijven over geestelijk leven. Bij het LD is hij jarenlang  OR-lid en aansluitend redactieraadslid, ook na de fusie met Dagblad de Limburger. Als freelance journalist is hij tien jaar verbonden aan het Laurentius Ziekenhuis en daarna vijf jaar aan de zorgstichting Land van Gelre en Gulick. Van 2007 tot 2014 is hij senior communicatieadviseur van de Gemeente Roermond. Hij is ook auteur en coauteur van boeken.

Charlotte L.G. Ruijs-Janssen (1954) is zelfstandig onderneemster en autodidact op historisch gebied. Sedert meer dan tien jaar verzorgt zij met een studievriend een internetsite over de historie van Roermond (www.historieroermond.nl). Tot haar eerdere publicaties behoren onder andere: ‘Kalendarium Ruraemundensae’, ‘Zomaar een huis’, ‘Hanze Stad Roermond’, ‘De Da Vinci-Code van Roermond’, ‘Wie was de Baas’, ‘Cuypers, Beeldhouwers en de Kermis van Roermond’ en ‘De Voogden van Roermond’.

Drs. Peter Thoben (Nijmegen 1951) studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de Katholieke Universiteit (nu Radboud Universiteit) Nijmegen, waar hij in 1980 cum laude afstudeerde op de Nederlandse beeldhouwkunst. Van 1981 tot 2010 was hij directeur-conservator van Museum Kempenland in Eindhoven. Vanaf 2012 is hij vrijwillig conservator van het Andreas Schotel Museum in Esbeek bij Hilvarenbeek. In eigen museum en als gastconservator organiseerde hij talloze kunst- en cultuurhistorische tentoonstellingen, veelal begeleid door catalogus of publicatie. Hij publiceert over kunst en cultuurhistorie met name van Noord-Brabant, de Kempen en Eindhoven en is hoofdredacteur van het tijdschrift Campiniana van de Vereniging van Kempische Schrijvers.

Dr. L.H.H.M. (Lidwien) Schiphorst (1942) studeerde na een kwart eeuw werkzaam geweest te zijn in het voortgezet onderwijs kunstgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, afgesloten met een promotieonderzoek in 2004 ‘Een toevloed van werk van wijd en zijd’. De beginjaren van het atelier Cuypers/Stoltzenberg Roermond 1852-ca. 1865. Thans is zij nog deels als freelance kunsthistoricus actief. Zij publiceert over beeldende kunst en kunstnijverheid in negentiende en twintigste eeuw.

J.W. (Jacob) Schotten, is stadsarcheoloog in Venlo en beleidsadviseur cultuurhistorie.

Drs. J.M. (Hanneke) Schreiber (1959) studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit Utrecht. Haar vakgebied ligt op het grensvlak van natuur en cultuur. Zij is gespecialiseerd in de hedendaagse omgang met (botanische) tuinen en groen erfgoed. Zij werkte lange tijd als Hoofd Tuin- en Collectie van de Hortus Botanicus Amsterdam en deed daarnaast onderzoek (onder meer naar de historische beplantingen van het Vondelpark in Amsterdam). Momenteel houdt zij zich o.a. bezig met het collectiebeheer van de Botanische Tuin Kerkrade.

J.W.J. (Jo) Schreurs is oud-onderwijzer te Herten en amateurhistoricus. Hij heeft over vele aspecten van Herten geschreven.

W.F.M. (Wim) Schulpen (1950) was journalist bij Dagblad De Limburger. Hij schreef boeken over specifieke Limburgse onderwerpen, met name over Limburgse kastelen.

Drs. J.J.M.P. (Jaak) Slangen (Heerlen 1949) studeerde sociaaleconomische geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij publiceerde verscheidene artikelen en enkele boeken over de geschiedenis van de Leidse arbeidersbeweging en het welzijnswerk. Daarnaast schreef hij gedenkboeken voor een woningcorporatie, een psychiatrisch centrum en een tehuis voor oudere vrijdenkers en humanisten. In 1997 verscheen zijn eerste Limburgse artikel in Roerstreek (het jaarboek van de Heemkundevereniging Roerstreek) en in 2000 het eerste in SvR, in 2004 gevolgd door zijn eerste Limburgse boek: Graeterhof. Van pachthoeve tot villa blanca (1463-2003). Na een mislukte repatriëring woont hij thans weer in Leiden. Hij verzorgde een boek voor over de geschiedenis van Mortelshof, een boerderij ten zuidoosten van Roermond, in het vroegere Ambt Montfort.

J.H.M. (Jo) Smeets (1954) was en is nog steeds, nu als vrijwilliger, actief als beheerder van het Roerstreekmuseum in St. Odiliënberg. Hij maakt deel uit van de werkgroep ‘Genealogie en bidprentjes’ van de Heemkundevereniging Roerstreek. Hij publiceerde over archeologische onderwerpen, landverhuizers, bidprentjes en andere heemkundige thema’s met betrekking tot de Roerstreek.

Dr. Lou Spronck (1936) studeerde Nederlands en Geschiedenis aan de Nijmeegse Universiteit en was daarna leraar aan het Bisschoppelijk College te Sittard en het Jeanne d’Arc College te Maastricht. Van de laatste school was hij in de periode 1978-1997 rector. Zijn interesse in de cultuurgeschiedenis van de regio leidde, vooral na zijn pensionering, tot een proefschrift over Theodoor Weustenraad (1805-1849) en tot diverse artikelen in tijdschriften en jaarboeken. Daarnaast was hij auteur of coauteur van enkele boekwerken over historie, taal en letteren in Limburg.

J.H. (Harry) Strijkers (1943) behaalde in 1985 het diploma bedrijfsarchiefkunde bij de Gemeenschappelijke Opleidingen (GO) in Den Haag. Hij werkte zijn hele leven bij de Staatsmijnen/DSM. In 2004 sloot hij zijn loopbaan bij DSM af als bedrijfsarchivaris bij het Centraal Archief Hoofdkantoor Heerlen. Hij publiceert vanaf 1976 met grote regelmaat over diverse onderwerpen, was zijn hele leven actief in cultuurhistorische verenigingen in de Westelijke Mijnstreek en is auteur van onder andere het biografisch woordenboek van Limburgse hafa-dirigenten.

Dr. dr. P.G.B. (Peter) Thissen (1966) studeerde Nieuwe Geschiedenis voor 1870 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en promoveerde in 1994 op het proefschrift Werk, netwerk en letterwerk van de familie Van Hoogstraten in de zeventiende eeuw. Sociaal-economische en sociaal- culturele achtergronden van geletterden in de Republiek en in 2012 op het proefschrift Cel en wereld. Kartuizers en boeken in Roermond (1376-1783). Sinds 1993 is hij werkzaam in het bedrijfsleven, sinds 1997 als headhunter/recruiter. Hij publiceert over de katholieke boekgeschiedenis in de vroegmoderne periode.

Drs. J.C.F.V.(Jan) Tierolff (1939) studeerde vrije studierichting rechten (hoofdvak strafrecht en familierecht) aan de Rijks Universiteit Utrecht. Hij was werkzaam bij de Raden voor de Kinderbescherming te Utrecht en Amsterdam en van 1979 tot 1997 directeur van de Raad voor de Kinderbescherming Roermond.

Dr. H. (Harry) Tolkamp was Senior Strategic Policy Advisor, Researcher and Project Manager bij het Waterschap Limburg. Hij studeerde aan de Universiteit Wageningen Waste Water Treatment en Aquatic Ecology, Microbiology en promoveerde in 1981 op Organism Substrate relationships in Lowland Streams.

(Piet) Tummers (Roermond 1919-2005) was journalist bij de Gazet van Limburg, later De Nieuwe Limburger. Uiteindelijk was hij werkzaam bij Dagblad De Limburger. Hij was onder andere correspondent in Rome. Voor de SvR schreef hij vele artikelen.

J.B.H.B. (John) Vaessen werd in 1945 geboren tijdens de evacuatie te Leeuwarden en was tot zijn pensionering in 2008 werkzaam als tandtechnisch laboratoriumhouder in Roermond. In 2006, 2008 en 2017 publiceerde hij in de SvR respectievelijk over de ‘photograph d’art’ Mathieu Koch, ‘De illustere “Prysbehaling” door de ‘Philharmonie’ op 19 juli 1830 te Brussel’ en Van ‘pharmacien’ tot apotheker. Roermondse apothekers door de eeuwen heen. De eerste druk van zijn boek ‘Dood, maar niet vergeten’. Graven en grafkelders op ‘den Aje Kirkhaof’ in Roermond, verscheen in 2011, de derde fors uitgebreide druk in 2019. Andere publicaties van zijn hand over dit thema zijn opgenomen in Roermond, beeld van een stad (2012) en in het Jahrbuch/Jaarboek van de Duits-Nederlandse vereniging Overkwartier van Gelre (2013). Vanaf 2020 publiceert hij met enige regelmaat in de rubriek ‘Van nul tot nu’ in Dagblad De Limburger over plaatselijke historische onderwerpen, die grotendeels onder de naam ‘Verhalen rond het Oude Kerkhof’ gebundeld zijn op de website van het GAR. Vanaf 2001 geeft hij rondleidingen op het ‘Oude Kerkhof’ en verzorgt lezingen over aanverwante thema’s.

Dr. G.H.A. (Gerard) Venner (1951) studeerde vrije studierichting rechten (hoofdvak: Nederlandse rechtsgeschiedenis) aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en promoveerde in 1985 op het proefschrift De Meinweg, Onderzoek naar rechten op gemene gronden in het voormalige Gelders-Gulikse grensgebied, circa 1400-1822. Sinds 1973 is bij chartermeester bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg (voorheen: Rijksarchief in Limburg). Hij publiceert met name over de (rechts)geschiedenis van Roermond en het Overkwartier van Gelder alsmede over middeleeuwse zegels.

Dr. L.B.M. (Leo) Verhart (1952) studeerde Culturele Prehistorie aan de Rijksuniversiteit Leiden en promoveerde in 2000 op het proefschrift Times fade away. The neolithization of the southern Netherlands in an anthropological and geographical perspective. Hij was als conservator verbonden aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden (1977-2008) en het Limburgs Museum in Venlo (2007-2014). Zijn specialisatie is de Steentijd, maar ook de geschiedenis van de archeologie heeft zijn belangstelling. Onlangs publiceerde hij een omvangrijke dubbelbiografie over de archeologen J.H. Holwerda en A.E. van Giffen.

Ir. A. (André) Viersen (1960), is bouwhistoricus en heeft bouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit te Delft. Zijn specialismen zijn kastelen en andere historische verdedigingswerken.

Yvonne de Vries (1950) studeerde Tekenen en Kunstgeschiedenis aan de Lerarenopleiding in Tilburg (1e graads) en HBO Cultureel Maatschappelijk Werk in Sittard. Zij was werkzaam als docente en als coördinator cultuureducatie in het hbo-onderwijs. Eerdere publicaties van haar over regionale geschiedenis, met name vrouwengeschiedenis, verschenen in de Spiegel van Roermond en Ruimtelijk. Binnenkort publiceert  de Heemkundevereniging Roerstreek in haar Jaarboek een artikel van haar hand over de kunstenares Suzanne Nijs.

P.T. (Pieter Thomas) Welzen (1923-1992) was directeur van het Gemeentelijk Energiebedrijf van Roermond.

Drs. L.J.E. (Luc) Wolters (1970) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij voert als eenmanszaak een historisch bureau, Historie present (www.historiepresent.nl), dat (boek)publicaties, archief)onderzoek en historische adviezen verzorgt. Hij schreef diverse boeken, onder meer recent over de Staatsmijn Beatrix (2018). Hij werkt als freelancer voor verschillende opdrachtgevers, is museumconservator en o.a. eindredacteur van de SvR. Hij werkt aan een dissertatie.

G.A. (Gerard) van der Woning (1942) werd na zijn opleiding in Den Haag geplaatst bij de Landmeetkundige Dienst van het Kadaster te Roermond. Na enkele vervolgstudies was hij tot 1998 werkzaam bij de gemeente Venlo, waarvan de laatste 25 jaar als hoofd afdeling Vastgoedregistratie, Landmeetkunde en Kadaster. Sinds enkele jaren is hij VVV-gids in de gemeente Roerdalen.

C.F.M. (Corry) van der Woning-Jeurissen (1943) was werkzaam bij de Ruilverkavelingsdienst van het Kadaster en docente, onder andere aan de MEAO te Roermond en het Centrum Vakopleiding te Venlo. Sinds 1997 is zij VVV-gids in de gemeente Roermond en sinds enkele jaren bovendien in de gemeente Roerdalen. In de loop der jaren heeft zij bij de VVV Roermond een aanmerkelijk aandeel gehad in de ontwikkeling van een groot aantal specifieke themawandelingen en educatieve jeugdwandelingen. Zij is autodidact op het gebied van de historie van Roermond en omstreken.

Ir. C.J. (Kees) van der Zwaan (1943) volgde een studie aan de Technische Universiteit Eindhoven, Afdeling Bouwkunde met als studierichting: architectonisch-stedenbouwkundig ontwerpen. Na zijn studie vertrok hij naar Friesland waar hij, na een korte periode als zelfstandig architect werkzaam te zijn geweest, in dienst trad bij het Architectenbureau A. Bonnema in Hardegarijp als ontwerper. In 1982 maakte hij de overstap naar het Ministerie van VROM in Den Haag, eerst als stedenbouwkundige, later als onderzoeker en tot 2006 als adjunct-inspecteur bij de VROM-Inspectie in Eindhoven. Sinds 1998 vervult hij de functie van secretaris van de Stichting Oude Kerkhof in Roermond.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-7491819-39', 'auto'); ga('send', 'pageview');