Spiegel van Roermond 2020 nr. 28

Inhoudsopgave

Hein van der Bruggen
* 9 Bij het 28e jaarboek voor Roermond

Eric Munnicks
* 11 Een tragedie tijdens de evacuatie. De beschieting van een evacuatietrein bij Wesel am Rhein

Georges Linssen
* 34 De evacuatiereis van Georges Linssen

Luc Wolters
* 38 Een gehavende stad

Gert van Kleef
* 44 De waardering voor het werk van Joseph Cuypers rond de Munsterkerk

Leo Verhart
* 70 Uit grind, zand, drab en modder. Opmerkelijke prehistorische vondsten boven water

Gerard van de Garde
* 80 Schutterijen in Roermond

Guus Janssen
* 90 Latijnse dichters uit Roermond in het laatste kwart van de zestiende eeuw

Hein van der Bruggen
* 108 De fatale ruzie met kapelaan B. Mislukte projectontwikkeling in de negentiende eeuw

Hein van der Bruggen
* 118 De papierindustrie in Roermond, Maasniel en Swalmen. Deel 2: J. Hendrix & Co, Deuss en de papierfabriek op het Gebroek

Bets Geelen
* 132 De ‘vereeniging van het H. Sacrament’ in Roermond

Peter Thissen
* 146 Henri Borel en zijn ‘Compunctio’ (1904)

Jean-Philippe Laugs
* 150 De afsluiting van het carnaval: Bacchus moet drijven of verzuipen

Hein van der Bruggen
* 160 In memoriam Gijs van Bree (1944-2019)

Hein van der Bruggen en Luc Wolters
* 162 In memoriam Georges Linssen (1929-2019)

* 168 Jaarverslag 2019 van de Stichting Rura

* 172 Aanvullingen en errata op de Roermondse stadsgeschiedenis Roermond. Biografie van een stad en haar bewoners (2014), hoofdauteur Peter Nissen en coauteur Hein van der Bruggen

* 174 De auteurs