Spiegel van Roermond 2001 nr. 9

Inhoudsopgave

Mr. Hein van der Bruggen

 • 8  Bij het negende jaarboek voor Roermond

Prof. dr. J. (Hans) Jansen

 • 10 Ruimte voor de Industrie
 • 13 Tegenstellingen met diepe wortels
 • 17 Industrieschap Mijnheerkens
 • 22 Het Industrieschap Heide komt tot stand
 • 24 De eerste vestigingen op Heide
 • 27 De herstructureringstijd, 1966-1973
 • 33 Politieke pressie 1974-1985
 • 40 Milieuproblemen
 • 46 Het industrieterrein Roerstreek-Heide vol
 • 49 Conclusies
 • 51 Noten
 • 53 Over de auteur

Wim Schulpen

 • 54 Culturele waarde Hammerveld Jazz in Roermond onderschat

Dr. Georges Linssen

 • 64   René Höppener, 1903-1982
 • 66 1. De familie Höppener
  • 66 Groenstraat
  • 66 Stamboom
  • 68 Het ouderlijke gezin
  • 69 René Höppener en Thea Raymakers
 • 69 2. Jeugd
  • 69 Kinderjaren en schooltijd
  • 71 Jongstudent
   • 71 Studentenclub Sanctus Christophorus
   • 72 Limburgsche Bond van R. K. Studentenclubs
  • 74 Verkenner
   • 74 De verbreiding van de ideeën van Baden Powell
   • 75 Padvinders- en verkennersactiviteiten in Roermond
   • 75 De rol van René Höppener
   • 77 Oorlogswederwaardigheden
 • 77  3. Rechten
  • 77 Studie in Utrecht
  • 78 Advocaat en procureur
  • 79 Bij Justitie
 • 79 4. Emancipatie en verzuiling
  • 79 Katholicisme als levenshouding
  • 80 Limburgsche Katholiekendagen
  • 81 Vereniging ‘Geloof en Wetenschap’
  • 82 Katholiek Sociaal Tijdschrift
 • 82 5. Jeugd, Onderwijs en Vorming
  • 82 In teresse voor het werkveld
  • 82 K. School voor Maatschappelijk Werk
  • 83 K. Leergangen
  • 83 Katholieke Jeugdraad voor Nederland
  • 85 K. Huishoud- en Industrieschool ‘St. Agnes’
  • 86 K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding
  • 86 Grootseminarie
  • 86 Radboudstichtingj Katholieke Universiteit Nijmegen
  • 87 Hogeschool voor Theologie en Pastoraat
 • 88 6. Politicus
  • 88 Enige aspecten
  • 90 Gemeenteraadslid
   • 90 Periode Steinweg 1927-1929
    • 90 Burgemeester Steinweg
    • 90 Höppener wordt lid van de gemeenteraad
   • 91 Periode Waszink 1929-1934
    • 91 Burgemeester Waszink
    • 91 Armenraad
    • 94 Cuypersmonument
    • 94 Roermond zevenhonderd jaar stad
   • 96 Periode Reymer 1935-1943
    • 96 Burgemeester Reymer
    • 96 Höppener wordt wethouder
   • 97 Wethouder
    • 97 Crisisjaren
    • 98 Afvoer Burgerbevolking
    • 99 Oorlog en bezetting
    • 101 Arbeidsinzet
    • 102 Ongewenste elemen ten
    • 102 Verzet
    • 103 Vertrek als wethouder
    • 104 Frontperiode
   • 105 Loco-burgemeester
    • 105 Bevrijding
    • 105 Voorlopig bestuur
    • 106 Wederopbouw van Roermond
    • 107 Periode Geuljans 1945-1959
   • 107 Lid van Provinciale Staten
   • 108 Deputé
    • 108 Het College van Gedeputeerde Staten
    • 110 Wederopbouw van Limburg
    • 110 Sociale Zaken
    • 110 Commissies
   • 111 Staatssecretaris
    • 111 Benoeming
    • 113 Radio en televisie
    • 113 Archiefwet
    • 114 Representatieve activiteiten
    • 115 Ontslag
   • 115 Burgemeester
    • 115 Benoeming
    • 118 Katholieke burgemeesters
    • 118 Een nieuwe Maasbrug
    • 118 Roermond als streekcentrum
    • 120 Nieuwe industrieterreinen
    • 123 Oranjerie
    • 123 Uitgebreid Technische School
    • 123 Woning- en kantoorbouw
    • 124 Afscheid
   • 125 Lid van de Eerste Kamer
   • 125 Europeaan
    • 125 Naar een verenigd Europa
    • 126 Beweging van Europese Federalisten
    • 127 Europax
     • 128 Nederlands-Duits Cultureel Verdrag
     • 128 Permanente Gemengde Commissie
     • 128 Inhoud geven aan het verdrag
    • 130 Bestuurder 130
     • 130 ‘Limburg’, Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst
     • 131 Vincentiusvereniging
     • 131 Laurentiusziekenhuis
      • 131 De dertiger jaren
      • 132 De zestiger jaren
     • 133 De Roermondse Spaarbank
     • 133 Diocesaan Sociaal-Caritatief Centrum
     • 135 Economisch Technologisch Instituut Limburg
     • 136 Natuurbeschermingsraad
      • 136 De voorlopige periode
      • 137 Een volwaardige Raad
     • 138 Anjerfonds Limburg
     • 139 Provinciaal Opbouworgaan Limburg
     • 139 Museumcommissie en Rura
     • 140 Nederlands Economisch Instituut
     • 140 Coöperatieve Zuivelvereniging ‘Midden-Limburg’
     • 141 Openbaar Lichaam Slachthuis Sittard-Geleen
     • 141 Stichting Zollner Kunstprijs
    • 141 Diverse betrokkenheden
     • 141 Derde Orde van St. Franciscus
     • 141 Brancardiersvereniging der Limburgse Bedevaart naar Lourdes
     • 142 Rotary
    • 143 Eerbewijzen
    • 148 Slot
    • 149 Publicaties van de hand van mr. R.G.A. Höppener
    • 150 Afkortingen
    • 151 Noten
    • 167 Met dank aan
    • 167 Over de auteur
    • 168 Volledige inhoudsopgave

Wim Schulpen

 • 170  De feministische filmwereld van Oscarwinnares Marleen Gorris
 • 175 Bronnen

Otto Nienhuis, Drs. Cor Houben

 • 176 Werkzaamheden archeologie Roermond 1999
 • 177 Jaarverslag gemeentelijke werkgroep archeologie Roermond 1999
  • 177 Inleiding
  • 177 Samenstelling
  • 177 Werkzaamheden
 • 178 Jaarverslag werkgroep archeologie van de Stichting Rura 1999
  • 178 Inleiding
  • 178 Samenstelling
  • 178 Werkzaamheden
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-7491819-39', 'auto'); ga('send', 'pageview');