Geschiedenis

Hieronder vind u alle auteurs en titels die verschenen zijn onder het onderwerp Geschiedenis.

Arnold, P. Haagen Chemie: Roermondse notabelen in kleur (19) 170-179
Beckers, Th.A.M. De vergeten kinderen van de Spik en Maalbroek: twee munitiedrama’s uit 1945 (15) 10-49
Gemengde gevoelens bij de bevrijding van Roermond (21) 12-59
Beenhouwer, J. De De muzikale ontmoetingen van Henry Luyten en de familie Deuss (15) 62-75
Beyers, J Een Rijks Hoogere Burgerschool in Roermond, een controversiële aanwinst (11) 10-51
De Rijks HBS in de twintigste en eenentwintigste eeuw, van Rijks HBS naar Mundium College (12) 166-193
Limburg aan De Arbeiders. Geschiedenis van de ‘Roermondsche Coöperatieve Bouwvereeniging L.A.D.A.’ (14) 22-57.
De Roermondse bevolking in 1790 vergeleken met Weert en Venlo (15) 150-159
Een sociaaleconomische schets van Roermond in het midden van de negentiende eeuw (16) 86-95
Roermond, van een bestuurlijke functie in de achttiende eeuw naar een ambachtelijke functie in de negentiende eeuw (17) 114-127
Armoede en armoedebestrijding in Roermond in de tweede helft van de negentiende eeuw (19) 80-99
Agrarisch Roermond in de tweede helft van de negentiende eeuw (22) 94-115
Boer, P.H. de Ambon aan de Maas, het woonoord Maashaven 1951-1965 (07) 100-115
Boer, P.H. de en Maasen H. Rood gevaar in een roomse stad. De SDB in Roermond in 1893 (21) 84-97
De roerige jaren '70 in Roermond (23) 76-105
Boven, M. van Van stadsarchief naar regionaal historisch centrum? (04) 56-61
Bree, G. van De ambachtsgilden van Roermond, tot 1795 (1) (93) 15-52
De ambachtsgilden van Roermond, tot 1795 (2) (94) 94-137
De bouw van de Maasbrug bij Roermond, 1866-1867, met internationale perikelen (95) 67-81
Circulatie van vreemde munt in Roermond, (98) 58-63
De Broederschap van Sint Jacob de Meerdere in Roermond, 1357-1786 (02) 88-101
De Beurzen van Johannes de Lovanio. Een studiefonds uit 1443 (03) 114-121
Bruggen, H. van der Sociëteiten in oorlogstijd (02) 20-32
De schande van Roermond (02) 143-146
Vreugde over het behoud der rechtbank (03) 132-133
De ondergang van Joods Roermond 1940-1945 (06) 20-51
Joods gedenkteken en nogmaals ‘De ondergang’ (07) 128-129
Roermondse sociëteiten in de negentiende eeuw (09) 136-161
De Roermondse sociëteit Amicitia (10) 80-104
Roermond, Westerbork, Bergen-Belsen, Roermond. De oorlogservaringen van Renée Bromberg (15) 50-61
Een Roermonds Lofdicht uit 1787 op de Verlichting. De opkomst van sociëteiten in Roermond (15) 76-99
Joep Nicolas en prinses Beatrix (16) 10-11
Nabij de Grote oorlog. Roermond tussen 1914 en 1918 (16) 12-51
Confrontaties met Joden in Midden-Limburg in de tweede helft van de achttiende eeuw (17) 84-99
Hanzestad Roermond. De groei van Roermond als stad van handel en nijverheid in de late middeleeuwen (18) 10-37
Het familiearchief en de familiebibliotheek Geradts en het ontbreken van een toekomst in een historische Limburgbibliotheek (18) 104-107
Joods leven in Roermond (19) 8-11
De papierindustrie in Roermond en Swalmen. Deel 1: Burghoff Magnée & Co (19) 110-139
De fatale ruzie met kapelaan B. Mislukte projectontwikkeling in de negentiende eeuw (20) 108-117
De papierindustrie in Roermond, Maasniel en Swalmen. Deel 2: J. Hendrix, Deuss en de papierfabriek op het Gebroek (20) 118-131
De Weer-Afdeling (WA) van de Roermondse NSB in 1935/1936 (21) 60-61
Hanzestad Roermond, rectificatie, aanvulling en een verzoek om hulp bij het transcriberen van stadsrekeningen (21) 204-205
Nationaal, een café uit duizenden (22) 28-33
De papierindustrie in Roermond, Maasniel en Swalmen. Deel 3: Papierfabriek Roermond (22) 116-139
De papierindustrie in Roermond, Maasniel en Swalmen. Deel 4: Van Houtum, sinds 2017 WEPA Nederland (23) 56-75
Bruggen, H. van der; Daniels, J.; Tierolff, J. Bij een tweehonderdjarig jubileum 1804-2004. De Groote Sociëteit en de Sociëteit Concordia in Roermond (05) 10-51
Bruggen, H. van der; Esser, S. van De Stichting Rura, 1963-2013: wapenfeiten (14) 14-21
Cammaert, F. Thema's uit de Roermondse oorlogsgeschiedenis (1940-1945) (95) 8-55
Cillekens, F. De tocht over de Maas in de kerstnacht van 1944 (16) 108-117
Daniels, J. De Roermondse Archiefkwestie nader beschouwd. Neerslag van een lezing gehouden voor de Groote Sociëteit te Roermond op 18 april 2002 (03) 52-67
Oostenrijks Opper-Gelder, Roermond en de Brabantse Revolutie (08) 6-49
Derikx, L. Het raadsel van de Rattekas (15) 100-107
Dosker, J. Herdenken is terugzien. Herdenkingstoespraak, Roermond 4 mei (21) 8-11
Dückers, R. Laatmiddeleeuwse handschriften uit Roermond en omgeving: een eerste verkenning (07) 78-99
Laatmiddeleeuwse kunst in Roermond en omgeving: op weg naar een synthese (23) 134-163
Freriks, V Giesbers & Van Deun Sr. en Straatman, Schmitz & Co.; twee Roermondse bedrijven schrijven spoorweggeschiedenis (12) 90-103
Station Roermond, een station met een lange geschiedenis (23) 38-55
Fuchs, R.-P. Toekomstvoorspellingen met een politieke boodschap van een ‘joodse bekeerling en arts uit Roermond’ 1539/40) (19) 100-109
Garde, G. van de Uit de eerste hand. Tien Roermondse egodocumenten uit de revolutietijd (04) 20-55
De ligging van de Roermondse watermolens in de middeleeuwen (06) 94-125
Een fantastische geschiedenis, zoektocht naar de ware Sint-Christoffel (13) 84-97
Historische optocht in 1868 zette Roermond op de kaart (17) 138-163
Schutterijen in Roermond (20) 80-89
Hoog water (22) 16-27
Het 'rode gevaar' op weg naar de Voorstad (23) 10-11
Garde, G. van de; Ruijs, Ch. Kroniek van het ‘heksenjaar , 1613-1614 (14) 96-135
Balans van het ‘heksenjaar’ 1613-1614 (15) 108-127
Garde, G. van de, m.m.v. Wolters, L. Schutterijen in Roermond – aanvulling (21) 160-163
Geelen, B. De 'vereniging van het H. Sacrament' in Roermond (20) 132-145
Geuskens, P. Een omstreden abdisverkiezing in het Munsterklooster in het midden van de 17e eeuw (00) 28-65
De moeizame invoering van de kloosterregels bij de cisterciënzerinnen te Roermond en Dalheim (06) 138-165
Goor, M. van de Het Pensionaat St. Ursula te Roermond, 890-1919 (96) 55-83
Haanen, E. De schadeloosstellingacties van Luytgens, Stuers en Van der Renne tegen de Weertenaren in 1791-1792 (12) 194-245
Heemels, M. Betwist en vergeten. De begrafenis van NSB-burgemeester Hetterscheid in Roermond (00) 66-72
Een gemeentelijke ‘doorbraak’. De totstandkoming van Begraafplaats Tussen de Bergen als illustratie van een nieuwe mentaliteit (21) 140-159
Hellenberg Hubar, B. van De sortering van het verleden. De archiefcollectie van Joseph Cuypers bij het gemeentearchief te Roermond (17) 100-107
Heynens, L. Een prestigieuze verbintenis: Hoensbroek-Schönborn. Adellijke huwelijksstrategieën in de achttiende eeuw (15) 128-141
Schenk von Nideggen: beroemd en bekwaam, maar ook met delicate passies en … verbroken geloften (16) 96-107
Hoekstra, R.; Knoops, R. Een ongemakkelijk geschenk. De stichting van het Gemeentemuseum Roermond in 1932 en de eerste dertig jaar (13) 14-33
Hoekstra, R.; Van der Bruggen, H. 25 jaar Gemeentelijk Museum Roermond 1960-1985 (18) 44- 53
Höppener, W. Huisarts in een belegerde stad. Het oorlogsverslag van Wiel Höppener, huisarts in Roermond (16) 130-143
Houben, C. Sporen van vrijmetselarij in 19e eeuws Roermond (05) 134-159
Hövelings, J. Hoe het Roermondse museum tot stand kwam (98) 100-111
De collectie glasnegatieven van architect-ondernemer Pierre Cuypers (18) 38-43
Jansen, J.C.G.M. Ruimte voor de industrie (01) 10-53
Grindwinning in Midden-Limburg. Opkomst en bloei, circa 1875-1987 (04) 170-185
Janssen, G. (AMPP) Latijnse dichters uit Roermond in het laatste kwart van de zestiende eeuw (20) 90-107
Nogmaals een Roermondse dichter van circa 1600: Andreas Dycchius (21) 164-173
Baltazar Cicogna Ruremundanus, een jeugdige Latijnse controversdichter (22) 176-185
De populatie van het Roermondse jezuïetencollege in de zeventiende eeuw (23) 204-217
Jong, P. de Ziekenhuis in oorlogstijd. Chirurgie in het St.-Laurentiusziekenhuis, 1940-1945 (11) 98-111
Klinkert, W. De Maasbruggen van Roermond: het zijden draadje van de neutraliteit (19) 44-57
Laarschot, M. van de Relletjes in Roermond (21) 98-107
Laugs, J.Ph. Een rebelse natie. Carnaval in politiek vaarwater, 1839-1939 (17) 164-199
De afsluiting van het carnaval: Bacchus moet drijven of verzuipen (20) 150-159
Linssen, G. Een lang omstreden Europese spoorlijn: de IJzeren Rijn (04) 76-135
Lectuur en censuur in het bisdom Roermond (10) 40-79
De evacuatietrein van Georges Linssen (20) 34-37
Loven-van Esser, S. van De Stichting Rura, 1963-2003: een bespiegeling (03) 10-29
De Vincentius Vereniging in Roermond, 1859-2003. Deel I, De St. Christoffel Conferentie, 1859-1924 (04) 148-169
De Vincentius Vereniging in Roermond, 1859-2000. Deel II, De Bijzondere Raad en de diverse conferenties, 1925-2000 (05) 52-71
Lucas, H. Het Bureau van Weldadigheid te Roermond, 1824-1854 (93) 82-129
Lager onderwijs te Roermond, 1794-1900, (1) (94) 27-88
Lager onderwijs te Roermond, 1794-1900, (2) (96) 100-134
Lager onderwijs te Roermond, 1794-1900, (3) (97) 76-113
De Michielsbrug over de Roer te Roermond en de grote weg Maastricht-Nijmegen (00) 80-93
Rixe à Ruremonde (1809) (00) 125-128
Maanen, R. Van Jeneverstokerijen in het kanton Roermond 1818 (00) 121-124
Maasen, H. Zwart Roermond: fascisme en nationaalsocialisme in een provinciestad (12) 10-49
Moors, T. Roermondse stadsuitbreidingen sedert 1945 (96) 8-39
Munnicks, E. De laatste rustplaats. De executie en de herbegraving van de in het Elmpterwald gefusilleerde slachtoffers (16) 118-129
Een tragedie tijdens de evacuatie. De beschieting van een evacuatietrein bij Wesel am Rhein (20) 11-33
Munnix, P. Vijfenzeventig jaar coöperatief bankieren in Roermond en Herkenbosch (93) 153 e.v. *)
(* vermeerderde uitgave van 1993)
Eeuwfeest Kapel in ’t Zand (95) 82-97
Nienhuis, O. Bibliografie van geschiedkundige publicaties, archiefinventarissen en nadere toegangen op bronnen van G.W.G. van Bree, 1967-2003 (04) 206-217
Nissen, P. Gebed, berouw en volksvermaak. Het optreden van pater Marcus van Aviano in Roermond in 1681 (97) 20-35
Dionysius de Kartuizer (1402/3-1471): De 'doctor extaticus' uit Roermond (98) 65-71
Oort, T. van De bioscooparmoede van Roermond (07) 130-143
Peeters, J. De komst van nieuwe industrie naar Roermond. Het industrieterrein Heide-Roerstreek, zijn gebruikers en het voorbeeld Rockwool (19) 180-192
Rikken, Alph. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het internaat Huize Sint-Joseph (14) 58-95
Rinsma, G Gedenk de kinderen (13) 10-13
Roemen, Chr. Wol en wede in middeleeuws Roermond (22) 72-93
Schulpen, W. Culturele waarde Hammerveld Jazz in Roermond onderschat (01) 54-63
Een frietrel met nozems en gummiknuppels (02) 33-41
Gebroeders Pollaert drukten verzetskrant Trouw met gevaar voor eigen leven (03) 30-37
Stadshistorie weerspiegelt zich in Gemeentearchief Roermond (04) 10-19
Slangen, J. Van entrepreneurs tot renteniers: de Roermondse tak van het geslacht Spielmans uit Breyell (1816-1922) (00) 94-120
‘Memorie der gestorvene ende andere gedenckweerdige gevallen & deeser stadt Ruremonde &a.’ Een Roermondse kroniek (1740-1818) van Peter Geradts en diens zoon Jacob (10) 116-177
Thissen, P. Bidden met inkt: Roermondse boekcultuur in de vroegmoderne tijd (16) 62-85
De vrouw of het boek. De bibliotheek van de familie Geradts (18) 84-103
Tummers, P. De zaak-Mullenbruch uit 1927. Moord in de Schoenmakersstraat (97) 36-47
I Nazareni en hun invloed in Nederland via Cuypers en Stoltzenberg (98) 52-57
Slachten en slagers een eeuw geleden (98) 72-77
Roermondse kermis en kermisadel, (1) (99) 110-119
Roermondse kermis en kermisadel, (2) (00) 24-27
Hammerveld Jazz Festival, fenomeen van wereldklasse in Roermond (00) 73-79
Vaessen, J. De illustere ‘Prysbehaling’ door de ‘Philharmonie’ op 19 juli 1830 te Brussel (08) 82-105
Van ‘pharmacien’ tot apotheker. Roermondse apothekers door de eeuwen heen (17) 208-237
Venner, G. Zangers en meerstemmige muziek in Roermond rond 1600 (98) 78-85
Het kathedrale kapittel van het eerste bisdom Roermond (1569-1798) (12) 144-165
Verhart, L. De grote aanwinst van het folkloristisch museum in Asselt: de collectie oudheden van Fernand Philips uit Maaseik (22) 140-159
Welzen, P. De gasvoorziening in Roermond 1860-1960 (99) 42-57
Wolters, L. 100 jaar Bibliotheek Roermond. Katholieke bevoogding groeit uit tot informatiedeler Bibliorura (17) 20-71
De aardappelvlokkenfabriek ‘Het Steel’.
Innovatieve fabriek gaat met miljoenenschuld ten onder (19) 140-169
Een gehavende stad (20) 38-43
Roermondse Academische Kring. Een informeel netwerk van alumni (21) 108-139
Roermondse kerkinventaris van de jezuïeten: verloren gewaand, maar deels behouden (22) 160-176
Zwaan, C. van der ‘Den Aje Kirkhaof’, Roermonds eerste algemene begraafplaats ‘Nabij Kapel in ’t Zand’ van 1784 tot 1946 (10) 178-191
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-7491819-39', 'auto'); ga('send', 'pageview');