Biografie en genealogie

Hieronder vind u alle auteurs en titels die verschenen zijn onder het onderwerp Biografie en genealogie.

N.B. Zie ook het onderwerp Kunstenaars.

Aarts, P. Familierelaties van de architect Petrus Josephus Hubertus Cuypers (94) 11-26
Beckers, B. Met de hoed in de hand…92 jaar Beurskens-Tulfer aan de Hamstraat te Roermond (13) 34-49
‘Het leven is eigenlijk te kort’ - Jan Huyskens (1939-2015) (17) 12-19
Beckers, Th. Reijmers keus. De pijnlijke neergang van een burgemeester in oorlogstijd (09) 6-85
Berg, A. Uit liefde voor zijn 'vaderland'. Charles Guillon als hoeder van Limburgs erfgoed (11) 52-63
Berg, A. van den Bibliografie drs. Edmond M.A.H. Delhougne (14) 13
Beyers, J. Dr. Johannes M.A. Kramps, een sociaalliberaal stadgenoot uit de negentiende eeuw (13) 50-65
Henri Hubert van Kol. een oud-leerling van de Roermondse Rijks HBS en zijn politieke carrière(31) 26-38
Bruggen, H. van der Peter Munnix, Roermondenaar, journalist en redactielid (00) 9
In gesprek met Piet Tummers (06) 166-168
Jacob Hiegentlich en Herman Maas, de totstandkoming van ‘Het zotte vleesch’ (07) 116-127
Cees Dosker, de oorlog van een Roermondse courantier (09) 86-107
Max Behretz (1913-1942). Het verzet van een vredesactivist in Roermond (11) 64-97
De brieven van Jacob Hiegentlich en Roelfien van Blokhuysen, een verslag van een relatie vol harts- en geestesvreugd (12) 50-67
In Memoriam Edmond Delhougne (1932-2013) (14) 10-12
Wilhelm en Gertrud Gross-Sachs, vluchtelingen in Roermond (1939-1943) (17) 128-137
Herman Hoogendijk, dominee in oorlogstijd (18) 54-67
In memoriam Gijs van Bree (1944-2019) (20) 160-161
Bruggen, H. van der en L. Wolters In memoriam Georges Linssen (1929-2019) (20) 162-167)
Cartigny, W. Jan Huijsmans 1879-1969. Pionier van monumentenzorg en heemkunde in Roermond (03) 68-81
Dijk, H. van Erkenning voor een Limburgs componist (Jan Schmitz, 1909-1989) (95) 109-119
Esser, S. van Het Pauselijk Nederlands College in Rome, de Kroniek van mgr. Jo Damen, 1951-1978. Een Roermondenaar, als rector, trait d'union en diplomaat, in roerige tijden werkzaam in het bestuurscentrum van de katholieke kerk (10) 12-39
Esser, S. van; Houben, C. Mgr. J.H. Drehmanns (1843-1913), bisschop van Roermond 1900-1913 (12) 68-89
Filott, W. Gerard Weekers (Nederweert 1873-Roermond 1935): natuurgeneeskundige, notoire klant van Justitie, zedendelinquent en antikerkelijk vrijdenker (22) 50-71
Garde, G. van de; Ruijs-Janssen, C. Diederik, voogd van Roermond (circa 1245 – circa 1305) (08) 52-81
Garde, G. van: Vries, Y. de Helena Josepha Leemans (1705-1789). een schilderes uit Roermonds zilveren eeuw (23) 106-119
Giebels, L. De eigenaardigheden van het stadje Roermond, (betreft Louis Beel) (97) 138-142
Gilissen, L. Het rouwbeklag van François Stoltzenberg. Een familieverkenning vanuit de grafkapel (19) 32-44
Groot, G. de George Diepen, 1834-1918. Roermondse burgemeester in de schaduw, 1889-1891 (21) 62-83
Heel, C. van; Bruggen, H. van der Dominee Willem Frederik Caspar Johannes van Heel (1836-1899), predikant te Roermond van 1863 tot 1897 (17) 108-113
Heemels, M. en Bruggen, H. van der Hans van de Mortel: afscheid als gemeentearchivaris en Spiegelredactielid (22) 10-15
Houben, C. Pater Gerard van den Heuvel, slachtoffer van naastenliefde (07) 144-155
Janssens, A. Bertus de Cour; Roermonds stadstype, getekend door het leven (02) 139-142
Linssen, G. Minister Strens, 1807-1875 (97) 48-59
Mr. Paul van Boven, 1913-1997 (99) 10-41
Mr. René Höppener, 1903-1982 (01) 64-169
Ir. Max Bongaerts, 1875-1959 (05) 72-133
Herman Joseph graaf Wolff Metternich, Heer van Hillenraad, Swalmen en Asselt (1887-1956) (07) 8-77
Frans Jozef Bolsius, 1869-1951, politicus en rechtbankpresident (08) 106-167
Mgr. drs. P.J. (Piet) van Odijk (1912-1991), vicaris-generaal en proost van het kathedraal kapittel in een woelige tijd (11) 112-157
Mr. Edmond Franquinet (1896- 1974), rechter, verteller en vertaler (12) 104-143
Album Promotorum Ruraemundensium, 1438-1980, een aanzet tot de historie van de wetenschapsbeoefening in Roermond, deel 1 (13) 112-183
Album Promotorum Ruraemundensium, 1438-1980, een aanzet tot de historie van de wetenschapsbeoefening in Roermond. Deel 2 promoties in het buitenland (14) 136-181
Album Promotorum Ruraemundensium, 1438-1980, een aanzet tot de historie van de wetenschapsbeoefening in Roermond. Deel 3 Aanvullingen, slotbeschouwing en totaalregister (15) 160-199
Friedrich Karl Florian (1894-1975), als Gauleiter zes maanden het hoogste gezag over Roermond (16) 144-163
Mortel, J. van de In Memoriam Hans van Hövell (10) 10-11
Nissen. P. Dionysius de Kartuizer (1402/3-1471): De 'doctor extaticus' uit Roermond (98) 65-71
Roosjen, R In memoriam Jacques Breugelmans (1955-2017) (18) 160-161
Beeld Dr. Cuypers gegund aan August Falise (21) 184-189
Schiphorst, L. Jean Lauweriks, vanaf 1854 eerste beeldhouwer in het atelier Cuypers / Stoltzenberg. Een kunstenaar in dienst (10) 104-115
Schreiber, H. Jan Vallen, landschapsarchitect (22) 34-49
Schulpen, W. Voetballer Pierre Massy: de 'luchtduivel' van Oranje (04) 136-147
Slangen, J. Van entrepreneurs tot renteniers: de Roermondse tak van het geslacht Spielmans uit Breyell (1816-1922) (00) 94-120
‘Memorie der gestorvene ende andere gedenckweerdige gevallen & deeser stadt Ruremonde &a.’ Een Roermondse kroniek (1740-1818) van Peter Geradts en diens zoon Jacob (10) 116-177
Spronck, L. De émigré Victor Laisné, auteur en leraar in Maastricht en Roermond, 1793-1814 (21) 174-183
Meer over Victor Laisné (22) 186-195
Strijkers, H. Max Guillaume (1877-1944). Verdienstelijk Roermonds musicus, componist en dirigent (19) 12-31
Thissen, P. Henri Borel en zijn 'Compunctio' (1904) (20) 146-149
Thoben, Peter Beeldhouwer August Falise als 'redder' van het Dr. Cuypers-standbeeld (31) 120-133
Vaessen, John Milly Horowitz-Steinberg, Joodse vondeling die haar jeugdjaren doorbracht in Roermond (31) 12-25
Vries, Y. de – Melati van Java, alias Nicolina Maria Sloot, 1853-1927 (93) 130-137
– Antoinette Cuypers-Alberdingk Thijm, 1829-1898 (95) 98-108
– Joanna Baptista, jonkvrouwe Van Randenraedt (1610-1684), geestelijke dochter en waardige dienaresse Gods (96) 135-145
Wolters, L. 'Het is zoo zwart rondom ons'. Oorlogservaringen van Alphons Hustinx 1944-1945 (09) 108-135
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-7491819-39', 'auto'); ga('send', 'pageview');