Biografie en genealogie

Hieronder vind u alle auteurs en titels die verschenen zijn onder het onderwerp Biografie en genealogie.

N.B. Zie ook het onderwerp Kunstenaars.

Aarts, P.Familierelaties van de architect Petrus Josephus Hubertus Cuypers (94) 11-26
Beckers, B.Met de hoed in de hand…92 jaar Beurskens-Tulfer aan de Hamstraat te Roermond (13) 34-49
Beckers, Th.Reijmers keus. De pijnlijke neergang van een burgemeester in oorlogstijd (09) 6-85
Berg, A.Uit liefde voor zijn 'vaderland'. Charles Guillon als hoeder van Limburgs erfgoed (11) 52-63
Berg, A. van denBibliografie drs. Edmond M.A.H. Delhougne (14) 13
Beyers, J.Dr. Johannes M.A. Kramps, een sociaalliberaal stadgenoot uit de negentiende eeuw (13) 50-65
Bruggen, H. van derPeter Munnix, Roermondenaar, journalist en redactielid (00) 9
In gesprek met Piet Tummers (06) 166-168
Jacob Hiegentlich en Herman Maas, de totstandkoming van ‘Het zotte vleesch’ (07) 116-127
Cees Dosker, de oorlog van een Roermondse courantier (09) 86-107
Max Behretz (1913-1942). Het verzet van een vredesactivist in Roermond (11) 64-97
De brieven van Jacob Hiegentlich en Roelfien van Blokhuysen, een verslag van een relatie vol harts- en geestesvreugd (12) 50-67
In Memoriam Edmond Delhougne (1932-2013) (14) 10-12
Wilhelm en Gertrud Gross-Sachs, vluchtelingen in Roermond (1939-1943) (17) 128-137
Herman Hoogendijk, dominee in oorlogstijd (18) 54-67
In memoriam Gijs van Bree (1944-2019) (20) 160-161
Bruggen, H. van der en L. WoltersIn memoriam Georges Linssen (1929-2019) (20) 162-167)
Cartigny, W.Jan Huijsmans 1879-1969. Pionier van monumentenzorg en heemkunde in Roermond (03) 68-81
Esser, S. vanHet Pauselijk Nederlands College in Rome, de Kroniek van mgr. Jo Damen, 1951-1978. Een Roermondenaar, als rector, trait d'union en diplomaat, in roerige tijden werkzaam in het bestuurscentrum van de katholieke kerk (10) 12-39
Esser, S. van; Houben, C.Mgr. J.H. Drehmanns (1843-1913), bisschop van Roermond 1900-1913 (12) 68-89
Garde, G. van de; Ruijs-Janssen, C.Diederik, voogd van Roermond (circa 1245 – circa 1305) (08) 52-81
Giebels, L.De eigenaardigheden van het stadje Roermond, (betreft Louis Beel) (97) 138-142
Gilissen, L.Het rouwbeklag van François Stoltzenberg. Een familieverkenning vanuit de grafkapel (19) 32-44
Heel, C. van; Bruggen, H. van derDominee Willem Frederik Caspar Johannes van Heel (1836-1899), predikant te Roermond van 1863 tot 1897 (17) 108-113
Houben, C.Pater Gerard van den Heuvel, slachtoffer van naastenliefde (07) 144-155
Janssens, A.Bertus de Cour; Roermonds stadstype, getekend door het leven (02) 139-142
Linssen, G.Minister Strens, 1807-1875 (97) 48-59
Mr. Paul van Boven, 1913-1997 (99) 10-41
Mr. René Höppener, 1903-1982 (01) 64-169
Ir. Max Bongaerts, 1875-1959 (05) 72-133
Herman Joseph graaf Wolff Metternich, Heer van Hillenraad, Swalmen en Asselt (1887-1956) (07) 8-77
Frans Jozef Bolsius, 1869-1951, politicus en rechtbankpresident (08) 106-167
Mgr. drs. P.J. (Piet) van Odijk (1912-1991), vicaris-generaal en proost van het kathedraal kapittel in een woelige tijd (11) 112-157
Mr. Edmond Franquinet (1896- 1974), rechter, verteller en vertaler (12) 104-143
Album Promotorum Ruraemundensium, 1438-1980, een aanzet tot historie van de wetenschapsbeoefening in Roermond, deel 1 (13) 112-183
Album Promotorum Ruraemundensium, 1438-1980, een aanzet tot de historie van de wetenschapsbeoefening in Roermond. Deel 2 promoties in het buitenland (14) 136-181
Album Promotorum Ruraemundensium, 1438-1980, een aanzet tot de historie van de wetenschapsbeoefening in Roermond. Deel 3 Aanvullingen, slotbeschouwing en totaalregister (15) 160-199
Friedrich Karl Florian (1894-1975), als Gauleiter zes maanden het hoogste gezag over Roermond (16) 144-163
Mortel, J. van deIn Memoriam Hans van Hövell (10) 10-11
Nissen. P.Dionysius de Kartuizer (1402/3-1471): De 'doctor extaticus' uit Roermond (98) 65-71
Roosjen, RIn memoriam Jacques Breugelmans (1955-2017) (18) 160-161
Schiphorst, L.Jean Lauweriks, vanaf 1854 eerste beeldhouwer in het atelier Cuypers / Stoltzenberg. Een kunstenaar in dienst (10) 104-115
Schulpen, W.Voetballer Pierre Massy: de 'luchtduivel' van Oranje (04) 136-147
Slangen, J.Van entrepreneurs tot renteniers: de Roermondse tak van het geslacht Spielmans uit Breyell (1816-1922) (00) 94-120
‘Memorie der gestorvene ende andere gedenckweerdige gevallen & deeser stadt Ruremonde &a.’ Een Roermondse kroniek (1740-1818) van Peter Geradts en diens zoon Jacob (10) 116-177
Strijkers, H.Max Guillaume (1877-1944). Verdienstelijk Roermonds musicus, componist en dirigent (19) 12-31
Thissen, P.Henri Borel en zijn 'Compunctio' (1904) (20) 146-149
Vries, Y. de– Melati van Java, alias Nicolina Maria Sloot, 1853-1927 (93) 130-137
– Antoinette Cuypers-Alberdingk Thijm, 1829-1898 (95) 98-108
– Joanna Baptista, jonkvrouwe Van Randenraedt (1610-1684), geestelijke dochter en waardige dienaresse Gods (96) 135-145
Wolters, L.'Het is zoo zwart rondom ons'. Oorlogservaringen van Alphons Hustinx 1944-1945 (09) 108-135