Bijlage 8: Doctores die minister of staatssecretaris werden

Gepromoveerde ministers/staatssecretarissen in volgorde van bewindsperiode

 

Minister M.P.H. Strens, liberaal (katholiek), Roermond

Zaken van Rooms-Katholieke Eredienst, 1852-1853

Buitenlandse Zaken, 1861-1862

Zaken van Rooms-Katholieke Eredienst, 1861-1862

 

Minister jhr. P.J.A. van der Does de Willebois, liberaal (katholiek) Den Bosch

Buitenlandse Zaken, 1874-1877

Buitenlandse Zaken, 1883-1885

 

Minister J.G.S. Bevers, RKSP, Roermond

Waterstaat, 1908-1909

 

Minister Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck, RKSP, Roermond

Binnenlandse Zaken, 1918-1923, tevens minister-president

Binnenlandse Zaken en Landbouw,1923-1925, tevens minister-president

Binnenlandse Zaken en Landbouw, 1929-1932, tevens minister-president

Binnenlandse Zaken, 1932-1933, tevens minister-president

 

Minister H.C.J.H. Gelissen, RKSP, Venlo

Economische Zaken/ Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 1935-1937

 

Minister L.J.M. Beel, KVP, Roermond

Binnenlandse Zaken, 1945-1947

Algemene Zaken, 1947-1948, tevens minister-president

Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Nederlands Oost-Indië, 1948-1949

Binnenlandse Zaken, 1951-1956

Algemene Zaken, 1958-1959, tevens minister-president

 

Minister Th.R.J. Wijers, KVP, Roermond

Justitie, 1948-1950

 

Staatssecretaris H.H. Janssen, KVP, Swalmen

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 1962-1963, staatssecretaris