Bijlage 1: Doctores, geboren te Roermond

Lijst van in de gemeente Roermond geboren doctores met promotiedatum, faculteit of studierichting, aantal pagina’s van hun proefschrift, stad van universitaire vestiging en extra iudicium. Bij doctores van later aan Roermond toegevoegde gemeenten is de oorspronkelijke naam van hun geboorteplaats er bij vermeld.

 

Degenen van wie door de universiteit géén proefschrift werd vereist, zijn met een asterix (*) gemarkeerd, een niet uitgegeven proefschrift met twee (**) en niet getraceerd proefschrift met drie (***).

Aefferden jhr. E.F.F.H. van, 18 december 1891, rechten, 45 p., Leiden.

Baar, A.H. van den, Herten, 17 december 1968, letteren, 303 p., Amsterdam.

Baar, P.A. van den, 1956, godgeleerdheid, XXII+153, Rome (I).

Bauduin, A.F.H., 2 februari 1867, rechten, stellingen, Leiden.

Beekman, F.S., 25 november 1846, geneeskunde, stellingen, cum laude, Utrecht.

Beel, L.J.M. 6 november 1935, rechten, 138 p., Nijmegen.

Beltjens, M.E.H., 3 juli 1829, rechten, 40 p. Luik (B).

Benders, J.F., Swalmen, 4 juli 1960, wis- en natuurkunde, 74 p., cum laude, Utrecht.

Bergh, A.J. van den, 5 juli 1880, rechten, 105 p., Utrecht.

Bergh, A.J.Th.H. van den, 3 juli 1846, rechten, 6 p., stellingen, cum laude, Utrecht.

Bevers, J.G.S., 17 juni 1877, rechten, VIII+96, Leiden.

Bieberstein Rogalla Zawadsky, C.C.H. baron de, 4 oktober 1879, rechten, 51 p., Leiden.

Bloemarts, Th.E., 28 januari 1709, rechten, Harderwijk.

Bolsius, F.J. 22 maart 1898, rechten, VIII+184 p., cum laude, Amsterdam.

Bongaerts, Th.C.G., 1978, letteren, XIII+361 p., Nijmegen.

Bongenaar, J.C.A., 10 november 1933, letteren, 254 p., Utrecht.

Boven, J.K.A. van, 25 juni 1957, dierkunde, 143 p., Leuven (B).

Bremmers, L.H.A., 4 maart 1947, wis- en natuurkunde,VIII+148 p., Utrecht.

Breukers, mevr. E.M.J., 9 juli 1941, letteren, 287 p., Nijmegen.

Brinkman, W.F.B., 5 juli 1955, geneeskunde, 76 p. Utrecht.

Chanoine, Th., 24 januari 1696, geneeskunde, 12 p., Leiden.

Claus, P.A., 30 april 1844, geneeskunde, 53 p., Leiden.

Clerx, J.P.M., 1 mei 1978, diergeneeskunde, 102 p., Utrecht,

Cobben, R.H., 21 juni 1968, landbouwkunde, 425 p., cum laude, Wageningen.

Coenegracht, H.H.G.A., 22 juni 1867, rechten, 12 p., stellingen, Leiden.

Cornelis, C.L.J.,19 juni 1848, rechten, 74 p., Leiden.

Corsten, L.C.A., 10 januari 1958, landbouwkunde, IV+ 92 p., Wageningen.

Costerius de Boshoven, F.A.,11 september 1816, rechten, 20 p., Leiden.

Cox. H.C., 7 juli 1958, wis- en natuurkunde, 40 p., Utrecht.

Crebber, H., 18 november 1726, rechten, Harderwijk.

Cremers, W.A.M., 14 december 1915, rechten, stellingen, Utrecht.

Custers, M.Th.J., 3 mei 1940, technische wetenschappen, 178 p., Delft.

Cuypers, P.J.H., 26 maart 1886, letteren, honoris causa, Utrecht.

Idem, 8 januari 1907, technische wetenschappen, honoris causa, Delft.

Dahmen, G.M.H.R., 19 december 1930, rechten, X+43 p., Leiden.

Dahmen, G.R.W.E. 29 september 1911, rechten, stellingen, Amsterdam.

Deuss, J.J.B., 1908, fysiochemie, Luik (B).

Dispa, J.B., 19 januari 1786, rechten, 7 p., Harderwijk.

Does de Willebois, P.J.F.M. van der, 9 december 1875, rechten, 12 p., stellingen, Leiden.

Drehmanns,* P.J.M.H., 21 juni 1911, godgeleerdheid, cum laude, Rome (I)

Dupont. H.H.A., 11 september 1864, godgeleerdheid, 95 p., stellingen, magna cum laude, Rome (I).

Eekels, J., 22 november 1973, technische wetenschappen, XVI+355, Enschede.

Engelen, J.J., Maasniel, 2 februari 1979, wis- en natuurkunde, 131 p., Nijmegen.

Fermont, W.J.J., 1982, aardwetenschappen, 190 p., Utrecht.

Fluiter, H.J. de, 1929, landbouwkunde, 125 p., Wageningen.

Franssen, C.J.H., 20 juni1927, landbouwkunde, Wageningen.

Fouquet, F.E., 1846, geneeskunde, 40 p., Leiden.

Franssen, M.H.H., 24 oktober 1929, rechten, 476 p., Nijmegen.

Frencken, H.G.Th., Maasniel, 10 juli 1934, wis- en natuurkunde, 185 p., Leiden.

Frencken, M.G., 5 mei 1781, geneeskunde, stellingen, Franeker.

Geelen, J.A.G., 23 juni 1980, geneeskunde, 99 p., Nijmegen.

Gelder, A.P. van, 7 juli 1967, wis- en natuurkunde, 67 p., Nijmegen.

Geradts, H.H., 12 augustus 1820, rechten, 42 p., Luik (B).

Geradts, J.L., 14 december 1860, rechten, VIII+141 p., Leiden.

Geradts, P.M.H., 2 augustus 1826, rechten, 33 p., Luik (B).

Geraedts, J.P.M., Swalmen, 1975, biologie, 96 p., Leiden.

Geurts, N., 1 juni 1928, letteren, X+184 p., Utrecht.

Geurts, P.M.M., 24 juni 1941, letteren, 216 p. Nijmegen.

Giesberts, M.A.H., 30 juni 1958, wis- en natuurkunde, 75 p., Utrecht.

Gilissen, J.H., 21 december 1945, sociale wetenschappen, 281 p., Leuven (B)

Guffens, Th.M.G., 27 september 1968, sociale wetenschappen, Nijmegen.

Guillon, C.F.H., 6 maart 1846, rechten, 39 p., Leiden.

Haan, A.M.F.H., 8 juli 1952, geneeskunde, 71 p., Utrecht.

Haes, T. de, 1 december 1718, rechten, Harderwijk.

Hanlo, B.J.M., 2 juli 1902, rechten, stellingen, Utrecht.

Herten, J.L., 5 juli 1873, wis- en natuurkunde, 72 p., magna cum laude, Utrecht.

Herten, J.C.A. van, 19 juni 1934, letteren, 105 p., Utrecht.

Hogenhuis, L.A.H., 19 december 1979, geneeskunde, 424 p., Leiden.

Hosselet, L.M.L.F, 1 juni 1971, technische wetenschappen, 166 p., Eindhoven.

Houben, G.M.M., 20 juni 1951, technische wetenschappen, 112 p., Delft.

Houben, mevr. M.L.M., 30 juni 1955, geneeskunde, XVI+150. Amsterdam.

Huisinga, B., 23 november 1964, wis- en natuurkunde, IV+ 43 p., Utrecht.

Imkamp, A.M.H., december 1921, tandheelkunde, Würzburg (D).

Iterson, F.K.Th. van, 22 september 1930, technische wetenschappen, honoris causa, Delft.

Iterson G. van, 1907, technische wetenschappen, XII+331 p., cum laude, Delft.

Janssen, H.H., Swalmen, 4 april 1938, letteren, XVI+265, Nijmegen

Janssen, J.M.A., 11 december 1946, letteren, XIII+209 p. Leiden.

Janssen, W.H.J., 23 juni 1870, rechten, 12 p., stellingen, Leiden.

Janssen de Limpens, A.M.E.H., 14 december 1909, rechten, stellingen, Utrecht.

Janssen de Limpens, C.H.J.A., 26 juni 1907, rechten, stellingen Amsterdam.

Janssen de Limpens, W.H.J., 1870, rechten, Leiden (stellingen).

Janssens G.J.A.,1 juli 1958, geneeskunde, 98 p., Utrecht.

Joosten, K.H.C., 12 december 1916, rechten, stellingen, Amsterdam.

Joris, R., 29 oktober 1709, rechten, Utrecht.

Junckers, A.T., 30 juli 1725, rechten, 7.p., cum laude, Utrecht

Jurgens, S.J.F.M., 1975, rechten, VIII+131 p., Nijmegen.

Kamp, L.N.J., 17 december 1946, geneeskunde, 186 p., Utrecht.

Kar, A.J.F. van de, 7 december 1971, geneeskunde, Utrecht.

Kats, J.C.P., 31 maart 1939, letteren, 222 p., Nijmegen.

Kerkhoff, A.H.M., Swalmen, 16 juni 1976, geneeskunde, 275 p., Nijmegen.

Kirkels, V.G.H.J., 27 juni 1966, geneeskunde, XII+160 p., Nijmegen.

Klaarenbeek, F.W., 8 december 1942, geneeskunde, 101 p., Utrecht

Knipping, J.B., 10 mei 1939, letteren, dl.1. VIII+ 334 p. en dl. 2. VIII+342 p., cum laude, Nijmegen.

Koren, H.J.J., 8 oktober 1941, godgeleerdheid, 54 p (excerpta), Washington (USA).

Kuijpers, F.P.J., 9 april 1974, technische wetenschappen, X+128 p., Eindhoven.

Laar, J.H.J., 4 februari 1931, landbouwkunde, Wageningen.

Laer, P.H. van, Swalmen, 20 juni 1938, wis- en natuurkunde, 158 p., Leiden.

Lamers, J.M.J., 1 oktober 1975, geneeskunde, 69 p., Rotterdam.

Leclercq, L.H.M., 7 mei 1849, rechten, 6 p., stellingen, Utrecht.

Leeuw, mevr. M.I.Th. de, 22 oktober 1970, sociale wetenschappen, X+138 p., Groningen.

Leurs, A.F.J.H., 22 juni 1865, rechten, 12 p., stellingen, Leiden.

Leurs, C.Th.H., 31 mei 1805, geneeskunde, Duisburg (D).

Leurs, C.H.H.G., 29 juni 1853, geneeskunde, X + 48 p., cum laude, Leiden.

Leurs, W.I., 23 september 1816, geneeskunde, Duisburg (D).

Idem1825, chirurgie, Duisburg (D).

Leviticus, F., 1899, filosofie, 133 p., Leipzig (D).

Linssen, G.C.P., 4 juni 1969, economie, XXXIX + 409 p., Tilburg.

Lovanio, J. de (Leuven, Johannes van),*** 1438, rechten, Bologna (I).

Lucas, C., 16 juli 1883, theologie, Leuven (B).

Lutters, A.H.A., Swalmen, 17 november 1976, rechten, XII+362 p., Utrecht.

Marck, J.H.M. van der, 12 juli 1956, letteren, VI+294 p., Nijmegen.

Marck, J.L.B. van der, 14 juni 1900, farmacie, 88 p., Utrecht.

Marres, E.H.M.A., 9 april 1965, geneeskunde, 58 p., Nijmegen.

Melick, J.E.W., van, Swalmen, 26 oktober 1973, wis- en natuurkunde, 89 p., Nijmegen.

Merkus, J.W.F.M., 2 mei 1974, geneeskunde, 135 p., Nijmegen.

Michiels van Kessenich, jhr. F.B.H., 1825, rechten, Leuven (B).

Michiels van Kessenich, jhr. G.A.H., 12 december 1893, rechten, 63 p., Leiden.

Michiels van Kessenich, jhr. J.A.H., 10 juli 1823, rechten, 55 p., Luik (B).

Michiels van Kessenich, jhr. L.F.H., 18 oktober 1864, rechten, stellingen, Leiden.

Michiels van Verduynen, jhr. F.M.A.H., 19 april 1877, rechten, stellingen, 14 p., Leiden.

Michiels van Verduynen, jhr. L.P.M.H., 9 april 1881, rechten, 47 p., Leiden.

Michiels van Verduynen , baron F.G.H.H.A., 12 april 1839, rechten, Brussel (B).

Mischgofsky, F.H.M., 30 november 1977, technische wetenschappen, 158 p., Delft.

Mooren, H.J., 1863, theologie, Breslau (D) / (Wroclaw(PL)) eredoctoraat.

Idem, letteren, Bonn (D), eredoctoraat.

Moors, H.G., 22 november 1974, sociale wetenschappen, 193 p., Utrecht.

Munnichs, J.M.A. , 1 mei 1964, letteren, 215 p., cum laude, Nijmegen.

Negri, E.E.A.M. barones de, 29 juni 1915, geneeskunde, cum laude, 75 p. Utrecht.

Oidtmann, A,W.H., 6 juli 1893, geneeskunde, 106 p., Amsterdam.

Prick, H.G.M., 9 december 1977, letteren, 622 p., cum laude,

Nijmegen.

Raab, Th.H.J.M., 6 februari 1962, geneeskunde, 101 p., Utrecht.

Raemaekers, L., 24 juni 1922, rechtsgeleerdheid, eredoctoraat Glasgow (UK).

Reijnders, F.H., 27 november 1951, geneeskunde, XII+107 p., Utrecht.

Renne, J.F.J. ridder van der,*** 14 mei 1791, rechten, Keulen (D).

Rousseau, J.B.F., 14 februari 1824, geneeskunde, Luik (B).

Routet, C.J., 30 november 1824, geneeskunde, Luik (B).

Ruys de Beerenbrouck, jhr. C.J.M., 17 december 1895, rechten, 183 p., Leiden.

Ruijs van Beerenbroek, jhr. G.L.M.H., 28 juni 1865, rechten, stellingen, Leiden.

Schieffer, H.J.F., 22 juni 1841, rechten, 52 p., Utrecht.

Schmidt, H.A.P., 22 februari 1946, godgeleerdheid cum laude, Maastricht.

Schreinemakers, F.A.H., 7 juli 1898, wijsbegeerte, honoris causa, Leiden.

Schreurs, H.J.H,, 5 oktober 1878, wis- en natuurkunde, 63 p., cum laude, Leiden.

Schreurs, P.H.M., 19 juni 1974, wis- en natuurkunde, 60 p., Utrecht.

Schreurs, W.H.P., 21 september 1970, wis- en natuurkunde, 64 p.,Utrecht.

Sijben, J.B.A.,*** 23 mei 1747, rechten, Leuven (B)

Idem 1747, Douai (Dowaai) (F).

Simons, L.L.H.,*** oktober 1879, letteren, Leuven (B).

Smals, A.G.H., Herten, 27 juni 1974, geneeskunde, 172 p., Nijmegen.

Smeets, M.J.H., 3 oktober 1932, rechten, 178 p., Nijmegen.

Smeets, W.Th.G.M., 30 juni 1952, 161 p., wis- en natuurkunde, Utrecht.

Smeur, A.J.E.M., 24 oktober 1960, wis- en natuurkunde, VIII+167 p., Utrecht.

Smeur, F.A.A.M., 22 september 1961, geneeskunde, 69 p., Nijmegen.

Strens, M.P.H., 20 maart 1827, rechten, 39 p., Luik (B).

Stubbé, L.T.F.L., 27 november 1957, geneeskunde, X+50 p., Leiden.

Thissen, O.M.F.H., 19 december 1873, rechten, stellingen, 11 p., Leiden.

Timmermans, J.M., 19 maart 1777, rechten, 10 p., Harderwijk

Truijen, W.Th., 26 oktober 1967, diergeneeskunde, 292 p., Utrecht.

Verscheure, F., 28 juni 1864, rechten, 13 p., stellingen, Leiden.

Verscheure, F.J., 20 januari 1892, 18 p., rechten, Leiden.

Verscheure, L.Th., 8 juli 1902, rechten, 15 p., stellingen, Leiden.

Veugelers, P.G.A.J., 24 juni 1965, godgeleerdheid, 29 p., Leuven.

Vogels, P.,*** 16 juli 1607, godgeleerdheid, Leuven (B).

Vorstius A.E.,*** omstreeks 1590, geneeskunde, Padua (I)

Vossen, A.J.M., 27 juni 1967, sociale wetenschappen, XIV+172, Nijmegen.

Wagener, A., 1 augustus 1849, letteren, 68 p., eximia cum laude, Bonn (D).

Idem, 30 augustus 1850, letteren, la plus grande distinction, Luik (B)

Wessels, J.G.H., 7 april 1965, wis- en natuurkunde, VIII+ 113 p., Leiden.

Wessem, J.J. van, 17 oktober 1712, rechten, disputatie, Harderwijk.

Wevelinchoven, J.B. 2 november 1689, disputatie, Harderwijk.

Wijers, Th.R.J., 1915, rechten, stellingen, Leiden.

Willems, W.J.P., 12 juli 1935, opvoedkunde, Leuven (B).

Winckel, P.J., 27 juni 1712, rechten, Harderwijk.

Winkel, A.L. van de,*** 1857, godgeleerdheid, Rome.

Windhausen, J.P., 23 november 1962, rechten, 106 p., Amsterdam.

Woestingh, J.N., 5 september 1711, rechten, disputatie, Harderwijk.

Wolters, X.F.M.G., 10 juli 1935, letteren, XI+150, Utrecht.

Wyers, H.J.G., 6 oktober 1927, geneeskunde, VII+187, Amsterdam.

Wong Lun Hing, F.J.H., 6 juli 1961, geneeskunde, 172 p., Leiden.

Wyers, H.J.G., 6 oktober 1927, geneeskunde, 190 p., Amsterdam.

Zantis de Frymerson, jhr. J. de, 2 december 1824, rechten, 36 p., Luik (B).

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-7491819-39', 'auto'); ga('send', 'pageview');