Spiegel van Roermond 2007 nr. 15

Inhoudsopgave

mr. H. van der Bruggen

 • 7 BIJ HET VIJFTIENDE JAARBOEK VOOR ROERMOND

dr. G. Linssen

 • 8 HERMAN JOSEPH GRAAF WOLFF METTERNICH, HEER VAN HILLENRAAD, SWALMEN EN ASSELT (1887-1956)

drs. R. Dückers

 • 78 LAATMIDDELEEUWSE HANDSCHRIFTEN UIT ROERMOND EN OMGEVING: EEN EERSTE VERKENNING

drs. P.H. de Boer

 • 100 AMBON AAN DE MAAS, HET WOONOORD MAASHAVEN 1951-1965

mr. H. van der Bruggen

 • 116 JACOB HIEGENTLICH EN HERMAN MAAS, DE TOTSTANDKOMING VAN HET ZOTTE VLEESCH

mr. H. van der Bruggen

 • 128 JOODS GEDENKTEKEN EN NOGMAALS ‘DE ONDERGANG’

drs. Th. van Oort

 • 130 DE BIOSCOOPARMOEDE VAN ROERMOND

drs. C. Houben

 • 144 PATER GERARD VAN DEN HEUVEL, SLACHTOFFER VAN NAASTENLIEFDE

G. Geuskens

 • 156 ARCHITECTEN TE ROERMOND 1860-1915 DEEL 2

T. Lupak

 • 184 VERSLAG 2005 WERKGROEP ARCHEOLOGIE VAN RURA

Stichting Rura

 • 188 JAARVERSLAG 2006 VAN DE STICHTING RURA

190 DE AUTEURS

Spiegel van Roermond 2007