Spiegel van Roermond 2006 nr. 14

Inhoudsopgave

Mr. H. van der Bruggen

 • 5 BIJ HET VEERTIENDE JAARBOEK VOOR ROERMOND

J. Vaessen

 • 6 MATHIEU KOCH, ‘PHOTOGRAPH D’ART’ (1900-1976)
 • 7 ‘Ik mis beminnelijke brutaliteit’
 • 7 Opening fotografisch atelier
 • 8 Joep Nicolas
 • 9 Techniek
 • 11 Fien Schulte
 • 12 Luchtbescherming
 • 12 Munsterplein 23
 • 13 Portretten
 • 14 Onderscheidingen en exposities
 • 16 Ontspanning
 • 17 In Memoriam
 • 19 Met dank aan
 • 19 Noten

Mr. H. van der Bruggen

 • 20 DE ONDERGANG VAN JOODS ROERMOND 1940-1945
 • 21 Aanwezigheid van Joden in Roermond door de eeuwen heen
 • 22 Maatschappelijke situatie in Roermond vóór de Tweede Wereldoorlog
 • 24 Joden in vooroorlogs Roermond
 • 25 Politie- en Justitiezorgen in de jaren dertig
 • 27 Joodse vluchtelingen in Roermond
 • 30 Joodse bevolking en slachtoffers
 • 31 Aanvang bezetting en maatregelen bezetter
 • 32 Opmaat naar de deportaties
 • 32 25 augustus 1942: eerste deportatie
 • 34 Het treurig lot van de familie Lehmann-Wolf
 • 34 10 en 11 november 1942: tweede deportatie
 • 35 Einde van het Joods openbaar leven
 • 35 9 april 1943: derde deportatie
 • 37 Een nieuwe politiecommandant
 • 38 Vlucht en onderduik
 • 40 De liquidatie van de familie Falkenstein
 • 41 Achtergelaten bezittingen en roof
 • 42 Een drama op het NS-station op 3 april 1943
 • 43 Verraad
 • 43 Gemeentebestuur en politieapparaat
 • 44 Terugkeer en toekomst
 • 46 Verantwoording
 • 46 Dankwoord
 • 46 Toelichting op de overzichten
 • 47 Slachtoffers met Roermond als laatste woonplaats
 • 48 In Roermond geboren slachtoffers, elders woonachtig
 • 48 Niet in Roermond geboren slachtoffers die tijdelijk in Roermond gewoond hebben
 • 48 Roermondse Joden die tijdens WO II een natuurlijke dood zijn gestorven
 • 49 Noten

drs. J. Slangen

 • 52  DE BEELDEND KUNSTENAAR JOEP NICOLAS (1897-1972). EEN BIOGRAFISCH PORTRET
 • 53  Zijn afkomst
  • 54 Jeugdjaren
  • 54 Bohémien in Fribourg en Amsterdam
  • 55 Het begin van zijn carrière en kennismaking met Suzanne (1922)
  • 57 Het Sint Maartensraam (1924)
  • 62 Werkzaam in de Verenigde Staten (1938-1958)
  • 64 Zijn magnum opus in de Oude Kerk te Delft (1956-1964)
  • 65 Een overdonderende persoonlijkheid
  • 66 Archieven
  • 66 Publicaties en bijdragen van Joep Nicolas
  • 66 Literatuur over Joep Nicolas
  • 68 Noten

G. Geuskens

 • 70 ARCHITECTEN TE ROERMOND 1860-1915 DEEL 1
 • 71 Stadsuitbreiding in de negentiende eeuw
 • 73 Jan Ales Jorna (1854-1927)
  • 73 Godsweerdersingel nrs. 11 t/m 21
  • 73 Godsweerdersingel nr. 20
  • 74 Godsweerdersingel nrs. 35 t/m 49
  • 74 Kapellerlaan nr. 15
  • 74 Lindanusstraat nrs. 4 t/m 8
  • 75 Munsterstraat nr. 14-14F
  • 75 Neerstraat nr. 30
  • 75 Pastoorswal nr. 1/Grotekerkstraat nr. 27
  • 76 Voogdijstraat (gesloopt
  • 76 Willem II Singel (gesloopt
  • 76 Overige aanbestedingen in de Maas- en Roerbode
 • 77 Guillaume Hubert Marie Langenhoff (1879-1959)
  • 77 Minderbroederssingel nrs. 11-13
  • 77 Neerstraat nr. 7
  • 78 Neerstraat nr. 64
 • 79 Ludovicus Hendricus Pollaert (1863-1945)
  • 79 Godsweerdersingel nrs. 71-73
  • 79 Godsweerdersingel nr. 75
  • 80 Lindanusstraat nr. 26
  • 80 Swalmerstraat nr. 39
  • 80 Wilhelminaplein nr. 12
 • 81 Henricus Johannes Jposephus Rammers ( 1878-1926)
  • 81 Hamstraat nr. 24-26
  • 81 Lindanussingel nrs. 21 t/m 25
  • 82 Maasnielderweg (gesloopt, evenals de naast het huis staande molen)
  • 82 Maastrichterweg (gesloopt; hier staat het huidige politiebureau)
  • 82 Markt nr. 19/Luifelstraat nr. 1
  • 83 Spoorlaan Noord
  • 83 Willem II Singel nr. 78
 • 84 Franciscus Hubert Joseph Rouleau (1852-1914)
 • 84 Dokter Leurszijstraat nr. 2 t/m 14/Dokter Leursstraat nr. 2
  • 84 Godsweerdersingel nrs. 32 t/m 56
  • 85 Kapellerlaan nrs. 45 t/m 53
  • 85 Neerstraat nr. 40
  • 86 Neerstraat nr. 46/Molenstraat nr. 15
  • 86 Stationsplein nrs. 10 t/m 13
  • 86 Venloseweg nrs. 73 t/m 117
  • 87 Willem II Singel nrs. 42-44
  • 87 Willem II Singel nrs. 51 t/m 61
  • 87 Willem II Singel nrs. 62 t/m 70
 • 88 Johannes Hubertus Speetjens (1858-?)
  • 88 Godsweerdersingel nr. 28 -30 (gesloopt in 1946; op deze plaats zijn twee andere huizen gebouwd)
  • 88 Hamstraat (gesloopt)
  • 88 Hamstraat nr. 6-6D
  • 89 Hamstraat nr. 11/Kloosterwandstraat nr. 325A -325B
  • 89 Hamstraat nr. 15-15F
  • 89 Hamstraat nr. 20-20A
  • 90 Kapellerlaan nr. 50
  • 90 Minderbroederssingel 15F
  • 90 Neerstraat nr. 36
  • 91 Neerstraat nr. 72
  • 91 Schuitenberg nr. 45
  • 91 Stationsplein
  • 91 Steenweg
  • 91 Voorstad St.- Jacob
  • 92 Wilhelminalaan nr. 13 (Maasniel
  • 92 Willem II Singel nr. 19
  • 93 Willem II Singel nr. 29A
  • 93 Willem II Singel nr. 35
  • 93 Overige aanbestedingen in de Maas- en Roerbode

drs. G. van de Garde

 • 94 DE LIGGING VAN DE ROERMONDSE WATERMOLENS IN DE MIDDELEEUWEN
 • 95 Inleiding
 • 96 De artikelen van Linssen
 • 98 Historische termen watermolens en riviervisvangst
 • 99 De situatie rond de onderste molen
 • 101 De onderste molen
 • 102 De Weerdsmolen
 • 103 De Kartuizermolen
 • 103 De onderste kloostermolen
 • 105 De bovenste kloostermolen
 • 105 De stadsvolmolen bij de Hamstrack
 • 107 De drie molens van Gerard van Stegen
 • 108 De oude voogdmolen
 • 110 Nog enkele niet te lokaliseren molens
 • 111 Het goed Zwartbroek
 • 112 De aanleg van de Nieuwe Roer in de dertiende eeuw.
 • 114 De molens en de economische ontwikkeling van de stad
 • 117 Bijlage: Erfgenamen van de molens van Gerard van Stegen
 • 119 Afkortingen
 • 120 Literatuur
 • 121 Noten

drs. M. Bruijnesteijn

 • 126 BUITEN DE BRUG
 • 127 Inleiding
 • 127 De huidige situatie
 • 128 Roermond en de Voorstad Sint Jacob
 • 128 De verdediging van Roermond
 • 128 De zeventiende eeuw
 • 130 De achttiende eeuw
 • 130 De prille basis van Voorstad Sint Jacob 3
 • 130 De wederwaardigheden van de kromme muur
 • 132 Negentiende eeuw
 • 133 Nieuwe allure voor een oude dame
 • 134 Ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog
 • 135 Van Rijksmonument uit de negentiende eeuw tot museaal onderdeel van de stad Roermond
 • 136 Tot slot

P. Geuskens

 • 138 DE MOEIZAME INVOERING VAN DE KLOOSTERREGELS BIJ DE CISTERCIËN-ZERINNEN TE ROERMOND EN DALHEIM
 • 139 Inleiding
 • 139 De processiekwestie
 • 141 Woordenlijst
 • 142 Vlucht naar de Munsterabdij
 • 143 De ommegang elders
 • 144 Ingreep van Abt Laurentius de Beverr
 • 145 Anna van Ruyschenberg afgezet
 • 146 Beroep op Rome
 • 147 Het abbatiaat van Pardo
 • 148 Instelling van de clausuur
 • 149 Nieuwe visitator
 • 151 Het klooster Vallis Coeli te Dalheim
 • 152 Oorlogsperikelen
 • 153 De abt van Val-Dieu persona non grata
 • 155 Een nieuwe visitator
 • 155 Aangescherpte statuten
 • 156 Bepalingen aangaande de strikte clausuur
 • 157 Drie nieuwe abdissen in korte tijd
 • 158 De naleving van de strikte clausuur
 • 159 Tot slot
 • 160 Conclusie
 • 161 Afkortingen
 • 161 Noten

Mr. H. van der Bruggen

 • 166 IN GESPREK MET PIET TUMMERS

T. Lupak

 • 170 JAARVERSLAG WERKGROEP ARCHEOLOGIE VAN DE STICHTING RURA 2004
 • 171 Inleiding
 • 171 Samenstelling
 • 171 Waarneming en werkzaamheden
 • 171 Wilhelminasingel 3 (Villa Maxima)
 • 171 Godsweerderstraat 24
 • 172 Swalmerstraat, oude muziekschool
 • 172 Markt (samenvatting van ADC ArcheoProjecten-rapport 379)
 • 173 Kelders Stedelijk Museum

Stichting Rura

 • 174 JAARVERSLAG VAN DE STICHTING RURA 2005
 • 176 DE AUTEURS