Spiegel van Roermond 2004 nr. 12

Inhoudsopgave

Mr. Hein van der Bruggen

 • 8 Bij het twaalfde jaarboek voor Roermond

Wim Schulpen

 • 10 Stadshistorie weerspiegelt zich in Gemeentearchief Roermond
 • 12 Doodshoofd van adellijke bisschop
 • 13 Verhuizingen en archivarissen
 • 14 Een lopende encyclopedie
 • 15 Gijs van Bree als ‘status aparte’
 • 17 Archief met regionale functie
 • 19 Bronnen

Drs. Gerard van de Garde

 • 20 Uit de eerste hand – Tien Roermondse egodocumenten uit de revolutietijd (1787-1799)
 • 21 Waarom dit artikel?
 • 21 De Zuidelijke Nederlanden c.q. de Belgische departementen in de revolutietijd
  • 22 Jozef 11 en de Brabantse Omwenteling (1780-1790)
  • 23 De Eerste Oostenrijkse Restauratie en de episode-Dumouriez (1790-1793)
  • 24 De Tweede Oostenrijkse Restauratie en de Franse verovering (1793-1795)
  • 24 Onder het Directoire (1795-1799)
  • 26 Onder het Consulaat en het Keizerrijk (vanaf 1799)
 • 27 Het Maasland en Roermond in de revolutietijd
  • 27 Jozef 11 en de Brabantse Omwenteling (1780-1790)
  • 28 De Eerste Oostenrijkse Restauratie en de episode-Dumouriez (1790-1793)
  • 29 De Tweede Oostenrijkse Restauratie en de Franse verovering (1793-1795)
  • 29 Onder het Directoire (1795-1799)
  • 32 Onder het Consulaat en het Keizerrijk (vanaf 1799)
  • 32 Politieke apathie?
 • 34 Bijlage: Tekstuitgave ‘Kronijkje van Jufvrouw van Elsacker’
  • 34 Een compilatie en vier brondocumenten
  • 35 Identiteit van de auteurs
  • 35 Wijze van bezorgen
  • 35 De aantekeningen van Maria Helena van Loosen
   • 35 Inleiding
   • 36 De tekst
  • 43 De Annotitien
   • 43 Inleiding
   • 43 De tekst
  • 44 De Franstalige aantekeningen over gebeurtenissen in 1792-1793
   • 45 De tekst
  • 45 Aantekening over het dragen van de patriotse cocardes
 • 45 Afkortingen
 • 46 Noten
 • 55 Bronnen illustraties

Dr. Maarten van Boven

 • 56 Van stadsarchief naar regionaal historisch centrum?
 • 57 Roermond als inspiratie
 • 58 Het Roermondse gemeentearchief
 • 59 De regionaal historische centra

Dr. Bernadette van Hellenberg Hubar

 • 62 Een visitekaartje in ‘weinig ooglijke veldovensteen’ – De transformatie van Graeterhof onder P.J.H. Cuypers
 • 63 Angry young Cuypers
 • 64 Roermondse netwerken
 • 65 De ontwikkeling van Graeterhof tot het aantreden van Martin Strens
  • 65 Middeleeuwen
  • 65 Tussen de bisschop en de bourgeois
 • 66 Historisch aanzien van de hoeve
  • 66  Schuren
  • 67 Boerderij met stallen
  • 67 Dwarspand of cottage
 • 68 De verbouwing van Graeterhof tot jachthuis door Pierre Cuypers
  • 68 Centrale opzet en kelders
  • 69 Koets- en karrenpoort
  • 70 Vue op het totaal
 • 70 Bouwtechnieken en typologische aspecten bij Graeterhof, Ahrwinkel en Frymerson
  • 70 Van schermgevel tot polychromie
  • 71 Gewelftechnieken
  • 73 Veranda’s
 • 73 De typologie van jachthuis en buitenverblijf
 • 75 Noten
 • 75 Bronnen illustraties

Dr. Georges Linssen

 • 76 Een lang omstreden Europese spoorlijn: de IJzeren Rijn
 • 77 Voorwoord
 • 77 Inleiding
 • 78 Het Verenigd Koninkrijk
 • 79 De Belgische opstand en het Scheidingsverdrag
  • 79 Het Verenigd Koninkrijk valt uiteen
  • 81 Het scheidingsverdrag en de discussies hierover
   • 82 De doorvoercorridor oftewel het recht van overpad
   • 82 Territoriale ambities van België
   • 83 Europese regelingen
   • 83 Vlaamse en andere geluiden
 • 84  Spoorwegen in opmars
  • 84 Groot-Brittannië, de bakermat
   • 84 George Stephenson
   • 85 Frans durfkapitaal
  • 85 België, het eerste spoorwegland van het continent
   • 85 Vroeg erbij
   • 86 De eerste trein
  • 87 Het spoor smeedt mee aan de Duitse eenheid
   • 88 Eisenbahnvorkämpfer: List en Camphausen
   • 89 Aarzeling en Kleinstaaterei
  • 89 Nederland in de slag voor zijn achterland
   • 89 Het plan van Bake
   • 90 De Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappijrste IJzeren Rijn in 1843:
   • 91 Van Haarlem naar Amsterdam per trein
   • 91 Roermond in beeld
   • 92 Staatsspoorwegen
 • 92 De eerste IJzeren Rijn in 1843: Antwerpen-Luik-Verviers-Aken-Keulen
  • 92 Belgische initiatieven 92
   • 93 Antwerpen en de verbinding tussen Schelde-Rijn
   • 93 De positie van Luik
   • 94 Vlaams-Waalse samenwerking
  • 95 Duitse initiatieven
   • 95 David Hansemann
   • 95 Wagonbouw in Aken
 • 96 De tweede IJzeren Rijn in 1856: Antwerpen-Maastricht-Aken-Keulen
  • 96 Van Maastricht naar Aken
   • 96 Maastrichtse plannen
   • 97 De Aken-Maastrichtsche Spoorwegmaatschappij
  • 98 Van Maastricht naar Hasselt
   • 98 Spoorbrug bij Maastricht
   • 99 De verbinding Maastricht-Hasselt
   • 99 Maastrichtse spoorwegstations
 • 100 De derde en eigenlijke IJzeren Rijn in 1879: Antwerpen-Roermond-Mönchengladbach
  • 100 De inspanningen van Roermondse zijde en de belangen van Midden-Limburg
   • 100 Bereikbaarheid verbeteren
   • 101 De kortste route
   • 101 De brief van Claus en Guillon
   • 102 Het stedelijke Spoorwegcomité
   • 102 Roermond wil spoor
   • 103 Locomotiefbouw in Roermond
   • 103 Vanuit Roermond per spoor naar Venlo en Maastricht
   • 104 Realisatie van de IJzeren Rijn komt dichterbij
   • 105 Bouw van de IJzeren Rijn
   • 105 De spoorbrug bij Buggenum
   • 106 Spoorwegstations aan de IJzeren Rijn
   • 107 Start van de dienstregeling naar Duitsland en België
   • 107 Douane en accijnzen
   • 108 Aftakking bij Haelen
   • 108 Spoor en industrie
   • 109 Van 1914 tot 1940
   • 110 De Tweede Wereldoorlog
  • 109 De activiteiten aan Belgische zijde
   • 109 De eerste aanzetten
   • 110 Concrete vorderingen
   • 111 Grand Central BeIge
   • 111 De IJzeren Rijn operationeel
   • 112 Spoor en industrie
  • 113 Ook Duitsland doet mee
 • 114 De vierde IJzeren Rijn: Antwerpen-Tongeren-Visé-Montzen-Aken-Keulen
  • 114 Aanleg met tunnels en viaducten
  • 116 De Montzenlijn in gebruik
 • 117 De IJzeren Rijn sinds 1945
  • 117 De periode na de bevrijding tot omstreeks 1975
   • 117 IJzeren Rijn in gebruik bij de NAVO
   • 117 Pogingen tot herstel van de IJzeren Rijn vanuit Midden-Limburg
   • 117 Twee ministers weigeren
  • 118 Natuurgebieden
   • 118 Tussen Budel en Roermond
   • 119 De Meinweg
   • 119 Concessiestrijd
   • 119 Staatsmijn Beatrix, de mijn die er niet kwam
   • 121 Methaangas
   • 121 Ecologische aspecten
 • 121 Aspecten van recente en mogelijke ontwikkelingen
 • 122 Voor- en nadelen
 • 122 Standpunten
 • 122 De milieulobby
 • 122 Nederlands-Limburg
 • 122 Belgische en Vlaamse verlangens
 • 123 Benelux
 • 123 Europese invalshoek
 • 123 Samenwerking en concurrentie tegelijkertijd
 • 124 Noten
 • 135 Bronnen illustraties

Wim Schulpen

 • 136 Voetballer Pierre Massy: de ‘luchtduivel’ van Oranje
 • 138 Virtuoos voetbalwonder
 • 140 Geen fijn technicus
 • 140 Lovende perskritieken
 • 141 Genadeloze kritiek
 • 142 ‘Jèrke’ ten voorbeeld
 • 143 Woede over kusfoto
 • 144 ‘Ontvoering’ door Olympianen
 • 144 Boterhammen op een bankje
 • 145 Wars van sterallures
 • 146 Gemopper op ‘nazefoon’
 • 147 Eerbetoon in brons
 • 147 Bronnen

Drs. San Loven-van Esser

 • 148 De Vincentius Vereniging in Roermond, 1859-2003 Deel I, De St. Christoffel Conferentie, 1859-1924
 • 149 De Vincentius Vereniging Nederland
 • 150 Periode 1859-1884
 • 154 Het eerste bijzondere liefdewerk: de spijskokerij
 • 157 Periode 1885-1909
 • 162 Periode 1909-1924
 • 165 Het liefdewerk ambachtsonderwijs
 • 166 De splitsing van de St. Christoffel Conferentie
 • 167 Tot slot
 • 167 Noten
 • 169 Literatuur
 • 169 Geraadpleegde Archieven

Prof. dr. J. (Hans) Jansen

 • 170 Grindwinning in Midden-Limburg – Opkomst en bloei, circa 1875-1987
 • 171 Grindvoorraden
 • 171 Beugelen in de Maas
 • 172 Eerste stappen voorwaarts
 • 174 Geen concurrentie
 • 175 De slag om het maasgrind
 • 175 Midden-Limburg centrum van de Nederlandse grindwinning
 • 178 Regionaal beleid versus internationale markt, 1960-1973
 • 181 De chaos neemt toe, 1973-1987
 • 184 Literatuur

Ir. Frans van Dun

 • 186 De Stichting Stadsherstel
 • 187 Terugblik
 • 188 Selectie van projecten 1975-1980
 • 188 Bestemmingsplan Wernerstraat
 • 189 Swalmerstraat 25
 • 189 Kraanpoort 4
 • 190 Swalmerstraat-Steegstraat-Wilhelminaplein
 • 190 Schoolstraat c.a.
 • 190 Voorstad St. Jacob
 • 190 De jaren ’80 en ’90
 • 191 Bestuursleden en adviseurs 1975-1997 (alfabetische volgorde)
 • 191 Tot slot

Drs. Karel Loeff

 • 192 Het ECI-complex: zeven eeuwen nijverheid aan de Roer
 • 193 Inleiding
 • 194 1807-1882 Burghoff, Magnée & Cie. De eerste machinale papierfabriek
 • 196 1883-1926 De N.V. Het Steel en J. van Esser Van papier naar meel en … hout
 • 197 1926-1965 De Electro Chemische Industrie ‘ECI’. Van meel naar zeep en alles wat daarbij komt …
 • 198 De Tweede Wereldoorlog – verwoesting en wederopbouw
 • 200 1965-1974 Van ECI tot AKZO. Overname en sluiting van de fabriek
 • 202 8 september 2000 Nederstroom! Opnieuw witte steenkool aan de Roer
 • 203 1974-2003. Van sloop naar behoud en … herbestemming
 • 205 Literatuur

Otto Nienhuis

 • 206 Bibliografie van geschiedkundige publicaties, archiefinventarissen en nadere toegangen op bronnen van G.W.G. van Bree, 1967-2003
 • 207 Inleiding
 • 208 De opzet
 • 209 De Bibliografie

Annemieke Broeke, drs. Cor Houben

 • 218 Werkzaamheden archeologie Roermond 2002
  • 219 Jaarverslag gemeentelijke werkgroep archeologie Roermond 2002
  • 219 Inleiding
  • 219 Samenstelling
  • 219 Werkzaamheden
  • 219 Opgravingen
 • 220 Jaarverslag werkgroep archeologie van de Stichting Rura 2002
  • 220 Inleiding
  • 220 Samenstelling
  • 220 Werkzaamheden
  • 220 Munsterstraat
  • 221 Schuitenberg
  • 221 Mini-expositie
  • 221 Jesuïtenstraat
  • 221 Stadsomwalling
  • 221 Kijkoperatie Pastoorswal
  • 222 Presentatie werkgroep
  • 222 Rotonde Roersingel
  • 223 Veldstraat
  • 224 Mini-conferentie Archeologiebeleid
  • 224 Proefonderzoek
  • 224 Tot slot

Stichting Rura

 • 225 Jaarverslag van de Stichting Rura 2003
 • 227 Lijst van nog verkrijgbare publicaties van Rura
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-7491819-39', 'auto'); ga('send', 'pageview');