Spiegel van Roermond 2002 nr. 10

Inhoudsopgave

Mr. Hein van der Bruggen

 • 9 Bij het tiende jaarboek voor Roermond

Drs. Lidwien. Schiphorst

 • 10  De Ambachtsschool van Roermond uit 1907, gerestaureerd en verbouwd tot GroenHuis
 • 19 Bronnen en literatuur

Mr. Hein van der Bruggen

 • 20 Sociëteiten in oorlogstijd
 • 21 Inleiding
 • 21 Oprichting en eerste jaren van de Groote Sociëteit en van Concordia
 • 22 Het ‘overleven’ van de G.S. en Concordia
 • 23 De G.S. en Concordia vóór 1940
 • 25 Bezetting
 • 25  Liquidatie van de G.S.
 • 26 Vordering gebouw Concordia
 • 26 Kleine Sociëteit
 • 27 Paul van Crugten, Mauk van Lamsweerde en Conrad Raab
 • 28 Bevrijding
 • 29 Rechtsherstel
 • 30 Slotbeschouwing
 • 31 Noten
 • 32 Met dank aan

Wim Schulpen

 • 33 Een frietrel met nozems en gummiknuppels
 • 35 Onsuccesvol traangasgranaatje
 • 36  De top en flop van Vonk
 • 37 Frietfratsen in De Brug
 • 39 Rob de Nijs uitgefloten
 • 39 Zedendelicten en snoepzucht

Drs. Maurice Heemels

 • 42 Zeven redenen voor uniciteit: de begraafplaats Nabij de Kapel in ’t Zand
 • 42 Inleiding
 • 42 Korte historie
 • 44 De overduidelijke indeling in religies
 • 45 De klassenindeling
 • 45 De grafkelders
 • 46 IJzeren kruisen en hekwerken
 • 47 Neogotische grafkunst
 • 48 Flora
 • 48 Individuele grafmonumenten
 • 49 Tot slot
 • 49 Bijlage
 • 50 Noten

Drs. Gerard van de Garde

 • 51 Stadsuitbreiding en stadsommuring in middeleeuws Roermond
 • 51 1 Inleiding
 • 51 2 Het gangbare beeld
 • 54 3 De in 1214 verwoeste nederzetting
 • 54 1 Archeologische en fysisch-geografische bevindingen
 • 55 2 ‘Des greven hoffstadt’
 • 58 3 Een bijgesteld beeld
 • 58 4 De 13e-eeuwse stadsommuring
 • 58 1 De Wernerstoren
 • 59 2 De Munsterabdij: binnen of buiten de stad?
 • 62 3 Het ‘predium’ van de graaf van Gelre
 • 64 5 Muur of wal?
 • 65 6 De Kattentoren gebouwd in 1342 / 1388?
 • 65 1 De Swalmerpoort
 • 67 2 Het jaar 1388
 • 68 3 De Steeg
 • 68 4 Twee opeenvolgende uitbreidingen naar het oosten
 • 69 5 Een uitbreiding naar het zuidoosten
 • 69 7 De Nieuwepoort
 • 71 8 Rondelen?
 • 72 9 Een dwangburcht?
 • 73 10 Het einde van een tijdperk
 • 73 11 Conclusies
 • 74 Afkortingen
 • 74 Bijlage
 • 81 Noten

Gijs van Bree

 • 88 De Broederschap van Sint Jacob de Meerdere in Roermond, 1357-1786
 • 92 Het Heiligdom
 • 92 Broederschappen
 • 92 Roermond
 • 99 Noten
 • 100 Bijlage
 • 100 Naamlijst van de broederschap van St. Jacobus de Meerdere 1(;12-178(;

Drs. Cor Houben

 • 102 Ontstaan en groei van het kruiswegpark nabij de Kapel van O.L. Vrouw in ’t Zand (1919-1940)
 • 103 Verantwoording
 • 103 Inleiding
 • 106 Grootse plannen
 • 107 Bijeenbrengen van gelden voor het project
 • 107 Aankoop gronden en tenaamstelling
 • 108 Vernuftige aanleg
 • 111 Inzegening van het Kruiswegpark
 • 113 Prijskamp voor een Kruisweg
 • 115 De winnaar
 • 115 Werk in uitvoering
 • 118 Kosten van het uitgevoerde werk
 • 120 Milde gevers
 • 120 Historische onjuistheid
 • 121 De Calvarieberg
 • 123 Hof van Olijven
 • 126 Verfraaiing Processieweg
 • 126 Besluit
 • 127 Noten
 • 129 Bronnen en literatuur
 • 129 Archieven
 • 130 Gedrukte/geschreven bronnen en literatuur
 • 131 Met dank aan

Wim Schulpen

 • 132 Beeldhouwer Dick van Wijle kunst met vaart en beweging
 • 135 Griekse goden als betaalmiddel
 • 138 Een artistieke zoektocht

Angela Janssens

 • 139 Bertus de Cour; Roermonds stadstype, getekend door het leven
 • 142 Bronnen

Mr. Hein van der Bruggen

 • 143 De schande van Roermond
 • 146 Een artistieke zoektocht

Annemieke Broeke, drs. Cor Houben

 • 147 Werkzaamheden archeologie Roermond 2000
 • 147 Jaarverslag gemeentelijke werkgroep archeologie Roermond 2000 (Annemieke Broek)
  • 147 Inleiding
  • 147 Samenstelling werkwijze
  • 147 Werkwijze
  • 147 Opgravingen
 • 148 Jaarverslag werkgroep archeologie van de Stichting Rura 2000 (drs. Cor Houben)
  • 148 Inleiding
  • 148 Samenstelling werkwijze
  • 148 Werkwijze

Gijs van Bree

 • 152 Inhoudsopgave Spiegel van Roermond jaargangen 1 t/m 10 (1993-2002)