Spiegel van Roermond 1997 nr. 5

Inhoudsopgave

Mr. Hein van der Bruggen

 • 5 Bij het vijfde jaarboek voor Roermond

Dr. Bernadette van Hellenberg Hubar

 • 8 Een godin die nooit onverschillig blijft. De polychromie in de Teekenschool te Roermond
 • 9 Inleiding
 • 11 Beknopte Omschrijving van de vondsten
 • 13 Analyse
 • 15 Waardebepaling
 • 16 Op het scherp van de snede
 • 19 Noten

Prof dr. Peter Nissen

 • 20 Gebed, berouwen volksvermaak. Het optreden van pater Marcus van Aviano in Roermond in 1681
 • 21 Carlo Domenico Cristofori
 • 25 Preek, gebed en show
 • 26 De Roermondse lobby
 • 29 Marcus van Aviano in Roermond
 • 30 Van berouw en wonderen
 • 32 Het ingestorte podium
 • 34 Noten

Piet Tummers

 • 36 De zaak-Mullenbruch uit 1927. Moord in de Schoenmakersstraat
 • 37 ‘Meulebrook haet zien vrouw vermaord!’
 • 37 Charmeur
 • 36 Kroegleven
 • 36 Alarm
 • 39 Slaapkamer
 • 39 Célestine
 • 40 Limburgia
 • 40 Dol verliefd
 • 41 Postillons d’amour
 • 41 Rechtszitting
 • 42 ‘Sjpraek dich oet, jóng!’
 • 42 Bekentenis
 • 43 Retoriek
 • 43 Eenzaam en alleen
 • 44 Hoger beroep
 • 46 Oude bekenden
 • 47 Bronnen
 • 47 Noot

Dr. Georges Linssen

 • 48 Minister Strens
 • 49 De familie Strens
 • 49 De jonge jaren
 • 50 Van rechtbank naar politiek
 • 50 Minister in het eerste kabinet Thorbecke
 • 52 Het wel en wee der katholieken
 • 53 De Aprilbeweging van 1853 en de val van het kabinet
 • 55 Actief in Den Haag en Roermond
 • 57 Voor de tweede maal minister
 • 58 Terug naar zijn vak en zijn streek
 • 58 Noten
 • 59 Dank

Peter Munnix

 • 60 Kunstenaarsgeslacht Windhausen in brede straal rond Roermond bekend
 • 62 Bisschop
 • 62 Spoor
 • 63 Atelier
 • 64 Poseren
 • 66 Baard
 • 67 Chocolade
 • 68 Portrette
 • 69 Goch
 • 70 Triptiek
 • 71 Aanleg
 • 72 Schetsboeken
 • 74 Beeldhouwster

 

Harrie Lucas

 • 76 Lager onderwijs te Roermond 1794-1900 Deel 3 (slot)
 • 77 De 2e openbare school
 • 78 Schoolgeld
 • 78 Onderwijs
 • 79 Beoordeling door de schoolcommissie
 • 80 De zaak Van de Kamp
 • 86 De 3e openbare school
 • 86 De meisjesschool en het pensionaat van de Ursulinen van de Romeinse Unie
 • 87 Schoolgeld
 • 87 De kosten van het pensionaat
 • 88 De Israëlitische school?
 • 88 De school van G. Wiers en H. de Blende
 • 88 De R. K. Parochiale school en het Klein College
 • 97 De meisjesschool van de Ursulinen van St. Salvator
 • 101 De scholen van de Zusters van het arme Kind Jezus
 • 101 1. Het Pensionaat
 • 102 2. De dagschool
 • 102 3. De St. Josephschool voor jongens en meisjes aan de Kapel in ’t Zand, gelegen aan het Schoolpad
 • 104 Het ontstaan van de school
 • 106 De meisjesschool van Ida Thissen
 • 106 De meisjesschool van Henriëtte Jansen
 • 106 De school van J. Pieters
 • 107 De jongensschool van J. Waterreuss, genaamd St. Josephschool, niet te verwarren met de St. Josephschool aan de Kapel in ’t Zand
 • 107 Bewaarscholen
 • 108 De bewaarscholen van de Zusters van Liefde
 • 110 De protestantse bewaarschool
 • 112 Gebruikte afkortingen
 • 112 Literatuur
 • 112 Noten

Peter Munnix

 • 114 Yvonne Savelkoul maakt opvallende sieraden
 • 115 Vlam
 • 115 Monument
 • 115 Tractor
 • 116 Experimenteren
 • 116 Opdrachten
 • 117 Overwonnen
 • 118 Incasseren
 • 119 Concessies
 • 119 Bladwijzer
 • 119 Aandacht

Otto Nienhuis, drs. Cor Houben

 • 121 Werkzaamheden archeologie Roermond 1995
 • 121 Jaarverslag gemeentelijke werkgroep archeologie Roermond 1995
 • 121 Inleiding
 • 121 Samenstelling
 • 121 Werkzaamheden
 • 121 Jaarverslag van de werkgroep archeologie van de Stichting Rura 1995
 • 121 Inleiding
 • 121 Samenstelling
 • 121 Werkzaamheden

J0 Smeets

 • 123 Vuursteenvondsten uit Roermond en omgeving
 • 123 Inleiding
 • 123 Steentijd
 • 124 Paleolithicum
 • 124 Mesolithicum
 • 126 Neolithicum
 • 127 Bijlen
 • 127 Herkomstgebieden van de vuurstenen
 • 127 Lokale vuursteen: Maaseieren
 • 129 Winplaatsen: Zuid-Limburg met omgeving
 • 129 Zeven Wegen vuursteen
 • 129 Rijckholtvuursteen
 • 130 Valkenburgvuurstem
 • 130 Simpelveldvuursteen
 • 130 Rullenvuursteen
 • 130 Lousbergvuursteen
 • 131 Noordelijke invloeden
 • 131 Rode Helgolandvuursteen
 • 131 Noordelijke vormen
 • 133 Franse Import
 • 133 Grand Pressigny
 • 133 Romigny- Lhéry
 • 135 Overige gesteenten
 • 135 Wommersomkwartsiet
 • 136 Tot besluit
 • 137 Literatuur

Dr. L. Giebels

 • 138 De eigenaardigheden van het stadje Roermond
 • 141 Louis Beel sr. directeur van het slachthuis
Spiegel van Roermond 1997
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-7491819-39', 'auto'); ga('send', 'pageview');