Spiegel van Roermond 1996 nr. 4

Inhoudsopgave

Mr. Hein van der Bruggen

 • 5 Bij het vierde jaarboek voor Roermond

Drs. Thei Moors

 • 8  Roermondse stadsuitbreidingen sedert 1945
 • 10 1. Van 1945 tot 1959: begrensde groei van de stad
 • 10 De gevolgen van het besluit tot ontginning van de kolenvelden in Herkenbosch
 • 12 De uitbreidingen volgens het Hoofdzakenplan
 • 12 a. De invulling met bebouwing van de overgebleven terreinen in het Roermondse Veld waaronder Lommerveld, Vrijveld, Muggenbroek en Roerzicht
 • 14 b. De bouw van een nieuwe buurt op het vóór de oorlog geannexeerde terrein van Melick/Herkenbosch, ten zuiden van Kapel, de Kemp
 • 15 c. Een terrein op enige afstand van de stad, Villawijk Roer ten zuiden van Roer en Hambeek
 • 17 d. Enkele kleine ‘vlekken’ langs de spoorlijn richting Duitsland en ten zuiden van de Kemp, Kitskensberg en Kitskensdal
 • 18 2. Ontwikkelingen in buurgemeente Maasniel
 • 18 a. Het Witte Dorp
 • 19 b. Het Veldje
 • 19 3. Van 1959 tot 1979: na de annexatie van de gemeente Maasniel
 • 19 a. Tegelarijveld
 • 21 b. Donderbergbuurten
 • 21 De Componistenbuurt
 • 23 De Planetenbuurt
 • 25 De Kastelenbuurt
 • 28 c. De suburganisatie terugedrongen: Villawijk Roer-zuid en De Wijher
 • 30 4. De periode vanaf 1979: nieuwe uitbreidingen
 • 31 a. Hoogvonderen
 • 32 Diffuus verkeersstelsel
 • 32 Spreiding van voorzieningen
 • 32 b. De betekenis van de ontgrindingen voor Roermond
 • 34 c. De nieuwe woongebieden langs de oevers van Hambeek en Maas
 • 34 De Roodververij
 • 34 De ontwikkeling van het gebied ten westen van de binnenstad
 • 34 Hammerveld
 • 36 Waterfront
 • 37 Slot
 • 39 Noten

Piet Tummers

 • 40  Mathieu Lauweriks, tussen Jugendstil en Bauhaus
 • 41 Cuypers en Lauweriks
 • 41 Amsterdam
 • 43 Proportiesystemen
 • 46 DNA
 • 46 Woelige tijden
 • 47 Keerpunt
 • 47 Karl Ernst Osthaus
 • 48 Architect
 • 48 Terug in Nederland
 • 49 Berlage
 • 50 Het leven van J.L.M. Lauweriks
 • 53 Theosofie
 • 54 Bronnen

Marjan van de Goor

 • 55 Het Pensionaat St. Ursula te Roermond, 1890-1919
 • 55 De negentiende-eeuwse samenleving
 • 56 Twee visies
 • 57 Rooms-Katholieken
 • 57 De ideale vrouw
 • 58 ‘Vrouwelijke arbeid’
 • 58 Katholiek onderwijs
 • 59 De schooltypen
 • 60 Meisjespensionaten
 • 60 Het Pensionaat St. Ursula
 • 62 De Ursulinen
 • 64 Het onderwijs
 • 66 Kleine meisjes
 • 67 Adolescentie
 • 68 Huwelijksvoorbereiding
 • 68 De dagelijkse gang van zaken
 • 69 De kapel
 • 69 De maaltijden
 • 70 Vrije Tijd
 • 71 De klas
 • 72 Wandelingen
 • 72 Contact met de buitenwereld
 • 73 Uniform
 • 73 Beoordeling
 • 74 De meisjes worden vrouwen
 • 75 Afkomst
 • 77 Het huwelijk
 • 77 De Partner
 • 78 Kinderen
 • 78 Werk
 • 80 Conclusie
 • 80 Noten
 • 81  Literatuur
 • 81  Geraadpleegde archieven
 • 82 Lijst van namen van de 78 leerlingen die werden geselecteerd door middel van een steekproef

Otto Nienhuis

 • 84 Het huis ‘De Steenen Trappen’ in de Neerstraat (1580-) 1666-1875
 • 84 Inleiding
 • 84 Het huis ‘Inden (gulden) Valck
 • 86 De bouw van een nieuw huis ‘De Steenen Trappen’
 • 88 Een eeuw Heereman van Zuijdtwijck
 • 89 Controleur Van Straelen en zijn gezin
 • 91 Het huis ‘De Steenen Trappen’ verhuurd
 • 93 Koetshuis in de Oliestraat verbouwd tot huis en stoommeelmolen
 • 94 Genealogisch overzicht eigenaren en bewoners ‘Inden Valck en Steenen Trappen
 • 96 Huurders/bewoners huis ‘De Steenen Trappen’, Neerstraat 218 (234, 260, 1331850-1875
 • 98 Gebruikte afkortingen
 • 98 Noten

Harrie Lucas

 • 100 Lager onderwijs te Roermond 1794-1900, deel 2
 • 101 De meisjesschool van Catharine Wagener-Reuter
 • 106 De meisjesscholen van de Zusters van Liefde (het Augustinusgesticht)
 • 111 De protestantse school bestuurd vanwege het protestants kerkgenootschap
 • 112 De affaire Begemann
 • 114 Subsidie en donaties
 • 115 Het schoolgebouw
 • 117 De onderwijzers
 • 119 Leerlingen, onderwijs , schoolgeld
 • 120 De 1e openbare school voor jongens
 • 122 Beknopte geschiedenis van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis te Roermond in chronologische volgorde
 • 125 Aantal leerlingen
 • 126 Schoolgeld
 • 126 Subsidie en traktementen
 • 126 Onderwijzers
 • 126 Onderwijs
 • 130 Het pensionaat St. Louis ‘kostschool voor jonge heeren’
 • 132 Gebruikte afkortingen
 • 132 Bronnen en literatuur
 • 132 Noten

Yvonne de Vries

 • 135 Joanna Baptista, jonkvrouwe van Randeraedt (1610-1684) geestelijke dochter en waardige dienaresse Gods
 • 135 Haar levensloop
 • 139 Roermond in de tijd dat Joanna leefde
 • 140 Geestelijke dochters
 • 141 De verhalen rondom Joanna
 • 143 Haar betekenis voor de stad
 • 145 Met dank aan
 • 145 Literatuur

Peter Munnix

 • 146 Jan Martens
 • 147 Streep
 • 147 Excursie
 • 147 Mijlpaal
 • 149 Rusteloos
 • 149 Stimulans
 • 150 Typisch
 • 151 Flisend
 • 151 Tempo

Archeologie

 • 152 Werkzaamheden archeologie Roermond 1994
 • 152 Jaarverslag gemeentelijke werkgroep archeologie Roermond (Otto Nienhuis)
 • 152 Inleiding
 • 152 Samenstelling
 • 153 Werkzaamheden
 • 153 Jaarverslag van de werkgroep archeologie van de Stichting Rura(drs. Cor Houben)
 • 153 Inleiding
 • 153 Samenstelling
 • 153 Werkzaamheden
 • 155 Van crematie tot tandenborstel (Ton Lupak)
 • 155 Inleiding
 • 155 Benen vondsten uit Roermond
 • 159 Noten
 • 159 Literatuur

Drs. Erik Caris

 • 160 Verslag van de Roermondse monumentencommissie over 1994 en 1995
Spiegel van Roermond 1996
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-7491819-39', 'auto'); ga('send', 'pageview');