Spiegel van Roermond 1995 nr. 3

Inhoudsopgave

Mr. Hein van der Bruggen

 • 5   Bij het derde jaarboek voor Roermond

Dr. Fred Cammaert

 • 9   Thema’ s uit de Roermondse oorlogsgeschiedenis (1940 – 1945)
 • 11   Een korte schets van de geschiedenis van de Nederlandsche Unie in Roermond
  • 11  Inleiding
  • 13  Roermond
  • 19  Noten
 • 21   Bombardement Roermond 11 november 1944
  • 34  Bronnen en literatuur
 • 35   December 1944; Het bataljon Duitse parachutisten en de rol van Willy Held en zijn trawanten: een reconstructie van oorlogsmisdaden in Roermond
  • 38  Arrestatie van onder anderen kapelaan A.J.A. Sars, 17 december
  • 41  Verraad van onderduikers aan de Scheidingsweg, vroege avond van 28 december
  • 43  Huiszoeking in het klooster van de paters Redemptoristen en de arrestatie van onder anderen pater G.H.A. van den Heuvel, donderdagavond 28 december
  • 44  Arrestaties bij de familie Tobben, Heinsbergerweg, ochtend van vrijdag 29 december, 4 uur
  • Arrestatie van G.H. Lingers, Heinsbergerweg, 29 december, tussen 13.00 en 14.00 uur
  • 46  Huiszoeking en arrestaties in de woning van mevrouw M.H. Verstraeklen-Heitzer, Heinsbergerweg, 29 december, circa 2 uur in de middag
  • 48  Huiszoeking (29 en 30 december) en arrestatie (30 december) van mevrouw Th.M. Höppener-Raijmakers
  • 50  Razzia aan de Halfwegsteeg, zaterdagmiddag 30 december
  • 51  Huiszoeking en arrestaties in het klooster van de paters Redemptoristen in de nacht van 30 op 31 december tussen half twee en half vijf
  • 52 Emans’ en Damens rol uitgespeeld
  • 55  Noten

Piet Tummers

 • 57   Architect Frans Dupont drukte stempel op Roermond
 • 57   Opleiding
 • 58   Stempel op Roermond
 • 59   Jugendstil
 • 61   Theater Wilhelminaplein
 • 62   Stempel op de stad
 • 64   Hoog spoor
 • 64   In de politiek
 • 65   Heiligverklaring
 • 66   Dank

Gijs van Bree

 • 67   De bouw van de Maasbrug bij Roermond, 1866-1867, met internationale perikelen
  • 81  Noten

Peter Munnix

 • 83   Eeuwfeest Kapel in ’t Zand
 • 83   Magistraat
 • 83  Te klein
 • 83  Kroniek
 • 84   Architect
 • 84   Contract
 • 85   Schot
 • 85   Feestdis
 • 86   Interieur
 • 86  Preken
 • 88  Beschrijving
 • 90   Restauratie
 • 91   Effen
 • 91   Scheuren
 • 91   Geen geld
 • 92   Kleuren
 • 93   Schetsen
 • 94   Groei
 • 95   Trap
 • 97  Vooruitziend

Yvonne de Vries

 • 99   Antoinette Cuypers-Alberdingk Thijm (1829-1898)
 • 99   ‘Ik zing niet om te schitteren, maar om te stichten’
 • 99   Antoinette Cathérine Thérèse Alberdingk Thijm
 • 101  In welke tijd groeide Antoinette op?
 • 102  De verbintenis tussen Antoinette en Pierre
 • 103  Har betekenis voor Roermond
 • 106  Haar betekenis voor de katholieke vrouwen in het Réveil
 • 107  Met dank aan
 • 108  Literatuur

Dr. Hans van Dijk

 • 109 Erkenning voor een Limburgs componist
 • 115  Het oeuvre van Jan Schmitz
  • 115  Missen
  • 116  Dubia
  • 116  Motetten
  • 117  Wereldlijke muziek
  • 117 Bewerkingen
  • 117 Afschriften van composities van anderen
 • 119  Noten 

Peter Munnix

 • 120  Ton van de Rotten, een keramist die van vormen houdt
 • 120  Vormenspel
 • 120  Leermeester
 • 120  Bepalend
 • 121  Koepeltje
 • 120  Onderwijs
 • 112  Grondvormen
 • 122  Kreta
 • 122  Verhaal
 • 122  Vitrinekast
 • 123  Glazuur

Otto Nienhuis

 • 125  Jaarverslag gemeentelijke werkgroep archeologie Roermond
  • 125  Inleiding
  • 125  Samenstelling
  • 125 Werkzaamheden

Drs. Cor Houben

 • 125  Jaarverslag van de Werkgroep Archeologie van de Stichting Rura
  • 125 Samenstelling
  • 125  Werkzaamheden
 • 126  Opgraving aan de Jesuïtenstraat (Ir. André. Viersen)
  • 126  De periode tot de bouw van de kerk
  • 128  Kloosterkerk; ca 1440
  • 133  Latere bouwfasen van de kerk
  • 133  Kloosterbebouwing
  • 135  Vloerniveaus
  • 135  Begravingen
  • 136  Conclusie
  • 136  Noten

Kirsti. Hänninen

 • 137  Een 12de eeuwse voorraadkuil uit Roermond
 • 137  Inleiding
 • 137  Werkwijze
 • 137  Resultaten
 • 137  Conclusie

 

Spiegel van Roermond 1995
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-7491819-39', 'auto'); ga('send', 'pageview');