Spiegel van Roermond 1994 nr. 2

Inhoudsopgave:

 

Mr. Hein van der Bruggen

 • 5  Bij het derde jaarboek voor Roermond

Dr. G.C.P. Linssen

 • 7  Het nut van de Spiegel van Roermond 

P.H. Aarts

 • 11 Familierelaties van de architect Petrus Josephus Hubertus Cuypers
 • 11 Voorwoord
 • 12 Genealogisch overzicht
 • 12 I. Jacobus Cuypers
 • 12 II. Gerardus Jacobus Cuypers
 • 13 III. Joannes Hubertus Cuypers
 • 15 IVa Henri Hubert Cuypers
 • 16 IVb Petrus Josephus Hubertus Cuypers
 • 18 Va Petrus Josephus Henri Hubert Cuypers
 • 18 VB Josephus Theodorus Joannes Cuypers
 • 20 Bijlage 1: Biografie van Petrus Josephus Hubertus Cuypers, architect (Roermond 16 mei 1827-Roermond 3 maart 1921)
 • 23 Bijlage 2: Felicitatiegedicht
 • 23 Bijlage 3: Biografie van Josephus Theodorus Joannes Cuypers (bekend onder de naam Jos Cuypers), architect (Roermond 10 juni 1861 – Meerssen 20 januari 1949)
 • 26 Bijlage 4: Mia Cuypers en haar man(IVb.6) voorkomende in het boek Blank en geel, roman van Lodewijk van Deijssel, schuilnaam van Karel Alberdingk Thijm

H.C. Lucas

 • 27 Lager onderwijs te Roermond 1794-1900, deel I
  • 27 1.Inleiding
  • 27 De Franse Tijd 1794-1815
  • 30 De Verenigde Nederlanden 1815-1830
  • 32 De Belgische Tijd 1830-1840
 • 34 2. De lagere scholen in de Franse Tijd 1794-1815
 • 44 3. De lagere scholen na de Franse Tijd 1815-1900
 • 47 Onderwijzers en assistenten van de stadsschool
 • 49 De leerlingen
 • 50 De Rijks Lagere School
 • 55 De avondschool
 • 55 Het onderwijs
 • 56 Salaris en tweede onderwijzer
 • 56 Schoolgeld
 • 56 Financiën
 • 57 De leerlingen
 • 57 Onderwijzend personeel
 • 58 Onderwijzend personeel van de R.L.S.
 • 62 Onderwijzersgezelschappen in Roermond
 • 63 De Schoolcommissie
 • 64 Het voormalig Penitentenklooster, vestigingsplaats van de R.L.S.
 • 72 Bijlage 1: Lijst van particuliere scholen in het jaar X
 • 73 Bijlage 2: Examenvragen 1824
 • 74 Bijlage 3: Zitting stadsschoolcommissie 1827
 • 74 Bijlage 4: Brief van J.J.. van Ool aan Burgemeester en Wethouders Roermond 1852
 • 75 Bijlage 5: Afsluiting schooljaar 1829 R.L.S.
 • 76 Bijlage 6: Plattegrond Jesuïtenklooster 1803
 • 78 Bijlage 7: Plattegrond Rijks Lagere School
 • 79 Bijlage 8: Benoeming van de sieurs Sommers en Daris tot onderwijzers 1807
 • 80 Gebruikte afkortingen
 • 81 Noten

Piet Tummers

 • 89 Jos Beltjens, een verdienstelijk componist

G.W.G. van Bree

 • 94 De ambachtsgilden van Roermond tot 1795, deel 2
 • 94 b. Duurzame gebruiksartikelen
  • 94  1. Schoenmakers
  • 98  2. Pelsers en witmakers
  • 100 3. Smeden
  • 103 4. Goudsmeden, schilders en glasmakers (kunstenaars)
  • 105 5. Metselaars en leiendekkers
  • 107 6. Timmerlieden, schrijnwerkers kuipers en rademakers
  • 109 7. Korvers en wanmakers
  • 110 8. Pruikenmakers
 • 110 c. Levensmiddelen
  • 110 1. Algemeen, vis, vlees, wijn, graan, zout
  • 116 2. Molenaars
  • 116 3. Brouwers
  • 120 4. Bakkers
  • 122 5. Kremers
 • 127 d. Transport
  • 127 1. Schippers en huurvaarders
  • 129 2. Kooldragers
 • 133 Gebruikte afkortingen
 • 133 Noten
 • 138 Jaarverslag gemeentelijke werkgroep archeologie Roermond 1992 (O.J. Nienhuis)
  • 138 Samenstelling
  • 138 Werkzaamheden
 • 138 Jaarverslag van de werkgroep archeologie van de stichting Rura over 1992 (drs. C.J.M. Houben)
  • 138 Inleiding
  • 138 Samenstelling
  • 139 Werkzaamheden
 • 139 Het ontstaan van Roermond in archeologisch perspectief (drs. J. Schotten)
  • 139 De naam Roermond en de oudste vermeldingen
  • 141 Roermond en de graven en hertogen van Gelre
  • 141 De ontwikkeling van de plaats Roermond
  • 144 Enkele vragen met betrekking tot Roermonds middeleeuwse geschiedenis
  • 145 Een vroeg middeleeuwse pot uit de omgeving van het station
  • 146 Het onderzoek aan de Luifelstraat
  • 147 Slotopmerkingen en conclusies
  • 148 Noten
  • 148 Literatuur

Peter Munnix

 • 149 Kunstenaar Henk Sillen houdt van strakke vormen
 • 150 Ruimte
 • 150 Baan
 • 150 Kinderen
 • 150 Schaal
 • 151 Contact
 • 151 Motiveren

drs. A. Blom, drs. E, Caris

 • 152 De gemeentelijke monumentenlijst
 • 152 Inleiding
 • 152 De gemeentelijke monumentenlijst
 • 153 Wat wordt verstaan onder een monument
 • 153 De inventarisatie
 • 156 De selectie en de aanwijzing
 • 158 Voor normaal onderhoud is geen vergunning nodig
 • 158 Monumentenwacht
 • 159 De provinciale monumentenlijst
 • 160 Het Monumenten Selectie Project (MSP)
 • 161 Tot slot

Drs. M. van Hoef

 • 163 135 jaar Aannemersbedrijf Sondermeijer BV
 • 163 Het ontstaan van Aannemersbedrijf Sondermeijer BV
 • 164 10 kruiken jenever en de vlucht naar het zuiden
 • 166 De beginjaren van het Roermondse bedrijf
 • 166 De zorg voor de continuïteit van de werkgelegenheid
 • 168 De expansie van de Roermondse onderneming
 • 168 Vakmanschap
 • 169 Kwaliteitswerk leveren en afspraken nakomen
 • 170 ‘Ik werd aannemer, dat was gewoon zo!’
 • 171 Aannemersbedrijf Sondermeijer anno 1994
 • 173 Sondermeijer en Rura
 • 174 Sondermeijer en Cuypers

 

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-7491819-39', 'auto'); ga('send', 'pageview');