Spiegel van Roermond 1993 nr. 1

Mr. H. van der Bruggen

 • 5 Bij het eerste Jaarboek voor Roermond

Drs. H.J. Kaiser, burgemeester van Roermond

 • 7 Bij de eerste jaargang

Jef Kusters

 • 11 Mathieu Boessen, kunstschilder en ‘enfant terrible’
 • 11 Het atelier
 • 12 Rijksacademie
 • 13 Zelfportret
 • 14 Enfant terrible

G.W.G. van Bree

 • 15 De ambachtsgilden van Roermond, deel 1
  • De economische ordening
 • 15 a. De Markten
 • 18 b. De Accijnzen
 • 21 c. Maten en gewichten, waarborg
 • 23 d. Arbeidslonen
 • 26 e. De Lombarden
 • 27 f. De ambachten in het algemeen
  • 28 Burgerschap
  • 29 Inkomgeld
  • 29 Leergeld
  • 29 Meesterschap
 • 30 g. Zesmannen, later tienmannen
 • 33 h. De processies
 • 34 II. De ambachten per sector
 • 34 a. Textiel
  • 34 1. Gewandmakers
  • 43 2. Dekenwevers
  • 43 3. Linnenwevers
  • 45 4. Hoedemakers
  • 46 5. Kleermakers
  • 49 6. Knopenmakers

Pierre Bakkes

 • 53 Guillons tongval uit 1846 en Roermonds dialect uit 1992
 • 53 I. Inleiding
 • 54 II. Charles Guillon, Roermonder Tongval, de tekstinhoud
 • 54 III.Guillons tekst en zijn spelling van het Roermonds
  • 54 1. Charles Guillon 1811-1873
  • 54 2. Deze tekst in de Overijsselsche Almanak van 1846
  • 55 3. Hoe komen we aan een eerlijke vergelijking?
  • 55 4. Het weerbarstig Roermonds
   • 55 a. Medeklinkers
   • 55 b. Klinkers
   • 56 c. Verschijnselen
  • Wat geeft Guillon niet in de spelling weer?
  • De spelling Siegenbeek
  • 57 7. Het Duits als leidraad
  • 58 8. Het Frans als leidraad
  • 58 9 Slotopmerkingen over Guillons spelling
 • 59 IV. Guillons tekst herschreven
 • 59 1. Inleiding
 • 62 V. Veranderingen in het Roermonds sinds 1844 .
 • 62 1. Veranderd woordgebruik
 • 62 2. Veranderde (klank) combinaties
 • 63 3. Verschijnselen die de tekst ondersteunen
 • 64 4. Schreef Guillon Echts?
 • 65 5. Samenvatting
 • 62 Literatuur
 • 62 Noten

J.W. Schreurs

 • 66 Hoflaan 9, anno 1713!?
 • 66 Datering
 • 67 Hubertus Geraedts
 • 68 De kinderen Geraedts
 • 69 De families Houtmortels en Mussers
 • 72 De families Peters en Hamans
 • 72 Nawoord
 • 72 Bronnen

O. Nienhuis

 • 73 Jaarverslag Gemeentelijke Werkgroep Archeologie
 • 73 Werkzaamheden
 • 73 Jaarverslag van de Werkgroep Archeologie van de stichting Rura over 1991 (O.J. Nienhuis)
 • 74 Verbouwing R.C. Godshuis (T. Lupak)
 • 75 Hambeek en het Huis Loven (T. Lupak)
 • 76 Archeologisch onderzoek aan de Jesuïtenstraat (J. Schotten)
 • 77 Archeologisch onderzoek bij de Rattentoren (J. Schotten)

Piet Tummers

 • 78 Dr. J.C.P. Kats de ‘Vader Kats” van het Roermonds dialect

H.C. Lucas

 • 83 Het Bureau van Weldadigheid te Roermond 1824-1854
 • 83 1. Voorgeschiedenis en oprichting
 • 86 2. Bestuur en personeel
  • 89 Personeel
 • 90 3. Financiën
 • 95 4. Bedeelden
 • 105 5. Bedeling
  • 105 5.1 Algemeen
  • 108 5.2 Vrije woningen op het Begijnhof
  • 110 5.3 Dagelijkse porties
  • 110 5.4 Medische hulp
   • 110 Geneesmiddelen voor de armen
  • 112 5.5 Geld
  • 113 5.6 Brood
  • 114 5.7 Kolen
  • 117 5.8 Onderwijs
 • 118 6. De Linnenfabriek der Huiszittende Armen te Roermond
 • 121 7. De Armenwet van 1854
 • 122 8. Armenzorg in de praktijk
 • 124 Afkortingen
 • 124 Bronnen
 • 124 Noten

Yvonne de Vries

 • 130 Melati van Java alias Nicolina Maria Sloot (1853-1927)
 • 130 ‘Dao woonde vreuger ’n sjriefster in Remunj, det waas Melati van Java.’
 • 130 1. Iets over de familie Sloot en met name over Marie
 • 131 2. Haar betekenis als katholiek schrijfster
 • 133 3. Haar rol in de Katholieke Vrouwenbeweging
 • 134 4. Marie Sloot en Roermond
 • 136 Literatuur

Drs. A. Blom

 • Verslag van de Roermondse Monumentencommissie over 1991
 • 138 a. Het voeren van een actief monumentenbeleid door de gemeente Roermond
 • 139 b. De gemeentelijke monumentenverordening
 • 142 c. De benoeming van een Monumentencommissie
 • 142 d. De aanstelling van een functionaris belast met het monumenten beleid
 • 142 Bouwplanadviezen
 • 146 Overige taken van de Commissie
 • 146 Conclusie Peter Munnix
 • 148 Piet Schoenmakers, een veelzijdig kunstenaar
 • 148 Interesse
 • 148 Touwtjes
 • 148 Grafiek
 • 149 Kennis
 • 149 Rustig
 • 150 Tekeningen
 • 150 Apart
 • 151 Zichzelf

Peter Munnix

 • 153 De geschiedenis van de Rabobank Roermond e.o. 1918-1993
Spiegel van Roermond 1993 omslag
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-7491819-39', 'auto'); ga('send', 'pageview');