Spiegel van Roermond

Het historisch jaarboek Spiegel van Roermond verschijnt sinds 1993. Het boek wordt uitgegeven door de Stichting Rura. Deze website wordt verzorgd door de redactie van de Spiegel van Roermond.

De redactie stelt zich ten doel de belangstelling voor de geschiedenis van de stad Roermond te stimuleren en de kennis daarvan te vergroten. Daartoe worden publicaties over onderwerpen van (cultuur-)historische aard in het jaarboek gepubliceerd. Een nieuwe uitgave wordt telkens in het voorjaar gepresenteerd. Alle donateurs van de Stichting Rura krijgen de Spiegel van Roermond korte tijd na de presentatie thuisbezorgd. Het boek is tevens in de lokale boekhandels verkrijgbaar.

Artikelen in de Spiegel van Roermond dienen toegankelijk te zijn voor het grote publiek maar tevens te voldoen aan de wetenschappelijke vereisten van deugdelijke annotaties en literatuurverantwoording. Onder het kopje Auteursvoorschriften vindt u een uitgebreide beschrijving van deze voorschriften.
Auteurs worden begeleid door twee redactieleden, die met raad en daad bijstaan zodat een bijdrage tijdig voor publicatie gereed is. Uiteindelijk wordt in het kader van de eindredactie samen met de auteur beslist over de definitieve tekst en vormgeving. De redactie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor artikelen niet te plaatsen indien deze naar het oordeel van de redactie ongeschikt zijn voor de Spiegel van Roermond.

De redactie bestaat uit:

 • F. de Vries, voorzitter Rura, wnd. redactievoorzitter
 • drs. J. Beyers
 • dr. E. Caris
 • drs. N. van der Feest
 • drs. G. van de Garde, redactiesecretaris
 • drs. J. Hövelings
 • drs. J. Lemmens
 • dr. P. Nissen
 • drs. T. Sijbers
 • dr. G. Venner
 • drs. L. Wolters, eindredactie

Op deze website worden aanvullingen gepubliceerd op artikelen die in de Spiegel van Roermond zijn verschenen. Het gaan dan om overzichten en publicaties die te omvangrijk zijn voor het jaarboek of die gemaakt zijn om als naslag- of onderzoekmateriaal te dienen. Ook streeft de redactie ernaar zoveel mogelijk links naar adressen van archieven en aanverwante historische instellingen op deze site op te nemen.

Vanaf de start van de uitgave van de Spiegel van Roermond heeft Rabobank Roermond-Echt van jaar tot jaar aanzienlijke steun verleend. Ook krijgen wij van Jack Frenken Makelaardij jaarlijks een bijdrage in de exploitatiekosten. De redactie én de Stichting Rura zijn hen en andere sponsoren zeer dankbaar voor deze ondersteuning!

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-7491819-39', 'auto'); ga('send', 'pageview');