Spiegel van Roermond

Het historisch jaarboek Spiegel van Roermond verschijnt sinds 1993. Het boek wordt uitgegeven door de Stichting Rura. Deze website wordt verzorgd door de redactie van de Spiegel van Roermond.

De redactie stelt zich ten doel de belangstelling voor de geschiedenis van de stad Roermond te stimuleren en de kennis daarvan te vergroten. Daartoe worden publicaties over onderwerpen van (cultuur-) historische aard in het jaarboek gepubliceerd. Alle donateurs van de Stichting Rura krijgen de Spiegel van Roermond jaarlijks in de maand december thuisbezorgd. Het boek is tevens in de lokale boekhandels verkrijgbaar.

Artikelen in de Spiegel van Roermond dienen toegankelijk te zijn voor het grote publiek maar tevens te voldoen aan de wetenschappelijke vereisten van deugdelijke annotaties en literatuurverantwoording. Indien mogelijk en verantwoord adviseert de redactie auteurs over de inhoud van hun artikelen. Uiteindelijk wordt in het kader van de eindredactie samen met de auteur beslist over de definitieve tekst en vormgeving. De redactie behoudt zich uitdrukkelijk voor artikelen niet te plaatsen indien deze naar het oordeel van de redactie ongeschikt zijn voor de Spiegel van Roermond.

De redactie wordt gevormd door: dr. H. van der Bruggen, voorzitter, drs. J. Beyers, dr. E. Caris, drs. G. van de Garde, dr. M. Heemels,  drs. J. Lemmens en R. Roosjen. De eindredactie wordt verzorgd door drs. L. Wolters.

Op deze website worden aanvullingen gepubliceerd op artikelen die in de Spiegel van Roermond zijn verschenen. Het gaan dan om overzichten en publicaties die te omvangrijk zijn voor het jaarboek of die gemaakt zijn om als naslag- of onderzoekmateriaal te dienen. Ook streeft de redactie in de toekomst ernaar zoveel mogelijk links naar adressen van archieven en aanverwante historische instellingen op deze site op te nemen.

De auteursrichtlijnen van de redactie zijn eveneens op deze site geplaatst.

Vanaf de start van de uitgave van de Spiegel van Roermond heeft Rabobank Roermond-Echt van jaar tot jaar aanzienlijke steun verleend. Ook krijgen wij van Jack Frenken Makelaardij jaarlijks een bijdrage in de exploitatiekosten.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-7491819-39', 'auto'); ga('send', 'pageview');