Spiegel van Roermond 2017 nr. 25

Inhoudsopgave

Mr. H. van der Bruggen

 • 8 Bij het 25e jaarboek voor Roermond

Prof. dr. P. Nissen

 • 10 Vijfentwintig jaar Spiegel van Roermond, meer venster dan Spiegel

Drs. B. Beckers

 • 12 ‘Het leven is eigenlijk te kort’ – Jan Huyskens (1939-2015)

Drs. L. Wolters

 • 20 100 jaar Bibliotheek Roermond. Katholieke bevoogding groeit uit tot informatiedeler Bibliorura

Dr. L. Verhart

 • 72 De Karolingische zilverschat uit Roermond

Mr. H. van der Bruggen

 • 84 Confrontaties met Joden in Midden-Limburg in de tweede helft van de achttiende eeuw

Dr. B. van Hellenberg Hubar

 • 100 De sortering van het verleden. De archiefcollectie van Joseph Cuypers bij het gemeentearchief te Roermond

Mr. C. van Heel en Mr. H. van der Bruggen

 • 108 Dominee Willem Frederik Caspar Johannes van Heel (1836-1899), predikant te Roermond van 1863 tot 1897

Drs. J. Beyers

 • 114 Roermond, van een bestuurlijke functie in de achttiende eeuw naar een ambachtelijke functie in de negentiende eeuw

Mr. H. van der Bruggen

 • 128 Wilhelm en Gertrud Gross-Sachs, vluchtelingen in Roermond (1939-1943)

Drs. G. van de Garde

 • 138 Historische optocht in 1868 zette Roermond op de kaart

J.Ph. Laugs

 • 164 Een rebelse natie. Carnaval in politiek vaarwater, 1839-1939

Drs. B. Dukers

 • 200 Markt 35 – Varkensmarkt 1: van koopmanshuis tot winkelpand. Bouwgeschiedenis van de dertiende tot de eenentwintigste eeuw

J. Vaessen

 • 208 Van ‘pharmacien’ tot apotheker. Roermondse apothekers door de eeuwen heen

Mr. H. van der Bruggen en drs. S. van Esser

 • 238 De kleine monumenten van Roermond, deel 2

Mr. H. van der Bruggen

 • 256 In Memoriam Jan Straus

258 Jaarverslag 2016 van de Stichting Rura

262 De auteurs